Log In
08/10/2013

Ογκολογική Κλινική 251 ΓΝΑ

251 GnaΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

H Παθολογική Ογκολογική Κλινική του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας (251 ΓΝΑ) λειτουργεί από το 1996 βάσει του Οργανογράμματος του Νοσοκομείου το οποίο προβλέπει την ύπαρξη Ογκολογικής Κλινικής υπαγόμενης στον Παθολογικό τομέα με αποστολή τη βέλτιστη παροχή ιατρικού και νοσηλευτικού έργου στους ογκολογικούς ασθενείς και την παραγωγή κλινικού, επιστημονικού κι εκπαιδευτικού έργου.

Η κλινική αποτελείται από τρεις τομείς:

  • Την Νοσηλευτική Μονάδα που βρίσκεται στη Νοσηλευτική πτέρυγα 6Β στον 6ο όροφο του Νοσοκομείου και είναι δυναμικότητας 12 κλινών με δυνατότητα επέκτασης αναλόγως των νοσηλευτικών αναγκών.
  • Την κλινική ημερήσιας νοσηλείας που βρίσκεται επίσης  στον 6ο όροφο και είναι δυαμικότητας 14 κλινών
  • Το εξωτερικό ογκολογικό Ιατρείο που βρίσκεται στο Ισόγειο του Νοσοκομείου και λειτουργεί τρεις φορές την εβδομάδα (Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή)

 

Το  Ιατρικό προσωπικό απαρτίζεται από τον Διευθυντή της Κλινικής (Αντισμήναρχος Κεντεποζίδης Νικόλαος, Παθολόγος-Ογκολόγος), τους δυο Επιμελητές (Επισμηναγός Μπόσκος Χρήστος, Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος κι Επισμηναγός Μούντζιος Ιωάννης, Παθολόγος Ογκολόγος),  και 4 θέσεις ειδικευομένων Ιατρών, εκ των οποίων δυο είναι μόνιμοι αξιωματικοί του Υγειονομικού σε βαθμό Υποσμηναγού ή Σμηναγού και δυο πολιτικοί Ιατροί οι οποίοι βρίσκονται στο πρώτο έτος του ειδκού μέρους της άσκησης στην Ογκολογία.

Το Νοσηλευτικό προσωπικό απαρτίζεται από την Προϊσταμένη της Νοσηλευτικής Μονάδας και 16 νοσηλεύτριες/νοσηλευτές στη νοσηλευτική πτέρυγα και 5 νοσηλευτές στο τμήμα ημερήσιας νοσηλείας, καθώς και μια υλικονόμο. Το Γραμματειακό/Διοικητικό προσωπικό αποτελείται από δυο γραμματείς, μια στην νοσηλευτική μονάδα και μια στο εξωτερικό Ογκολογικό Ιατρείο.

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ251_2

  1. A.     ΚΛΙΝΙΚΟ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΕΡΓΟ

Το κλινικό έργο περιλαμβάνει την κλινικο-εργαστηριακή διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση ασθενών με νεοπλασματικές ασθένειες, πλην των νεοπλασμάτων του λεμφο-αιμοποιητικού συστήματος, σύμφωνα με σύγχρονες, αναγνωρισμένες μεθόδους. Το έργο αυτό επιτελείται από τους Ειδικούς Ιατρούς και το Νοσηλευτικό Προσωπικό καθώς και από τους ειδκευόμενους Ιατρούς υπό την επίβλεψη των ειδικευομένων Ιατρών. Η κλινική συνεργάζεται στενά και παραλαμβάνει μεγάλο αριθμό ασθενών από το σύνολο σχεδόν των κλινικών οργάνων του Νοσοκομείου (Α και Β Παθολογική, Πνευμονολογική, Γαστρεντερολογική, Α και Β Χειρουργική, Θωρακοχειρουργική, Ουρολογική, ΩΡΛ κ.ά) που διαγιγνώσκονται με νεοπλασματική ασθένεια. Αξίζει να σημειωθεί ότι το εύρος  των δικαιούχων ασθενών στο 251 ΓΝΑ τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί σημαντικά, καθώς περιλαμβάνει όλο το εν ενεργεία Στρατιωτικό προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους (σύζυγοι, τέκνα, αδέλφια, γονείς του/ης ασφαλισμένου και της/του συζύγου), τους απόστρατους αξιωματικούς και υπαξιωματικούς και τα μέλη των οικογενειών τους, το Πολιτικό προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας και τα μέλη των οικογενειών τους, το προσωπικό της Πολιτικής Αεροπορίας, τους Αξιωματικούς και Υπαξιωματικούς της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τα μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου και τα μέλη των οικογενειών τους, τα μέλη ξένων στρατιωτικών αποστολών που επισκέπτονται τη χώρα μας, καθώς και όλους τους κατοίκους ακριτικών νησιών της Ελλάδας (πχ Σκύρος, Αμοργός κ. ά). Το 251 ΓΝΑ αποτελεί το μόνο τριτοβάθμιο νοσηλευτικό ίδρυμα της Πολεμικής Αεροπορίας στην Ελληνική Επικράτεια  και κατά συνέπεια συγκεντρώνει όλο τον προαναφερθέντα όγκο ασθενών. Παράλληλα με το κλινικό, λόγω της φύσης του Στρατιωτικού Νοσοκομείου, η Κλινική έχει και επιχειρησιακό έργο με δυνατότητα νοσηλείας εν ενεργεία στελεχών καρκινοπαθών χωρών-μελών του ΝΑΤΟ  μετά την υπογραφή της σχετικής συμφωνίας στην οποία έχει προβεί η χώρα μας ως μέλος του ΝΑΤΟ. Το επιχειρησιακό έργο προβλέπει επίσης διάθεση των κλινών σε πλήρη ανάπτυξη Στρατιωτικού Νοσοκομείου σε επιχειρησιακό περιβάλλον σε περίπτωση εμπόλεμης σύρραξης.

Στον παρακάτω πίνακα συνοψίζεται το κλινικό έργο της Κλινικής και του εξωτερικού ιατρείου κατά τα δυο τελευταία έτη. Η πληρότητα της κλινικής ανέρχεται σε εκθετική πορεία κυμαινόμενη από 80-120% ενώ η πληρότητα της Κλινκής Ημερήσιας Νοσηλείας από 90-150% αντίστοιχα.

 

  2011 2012
ΝΕΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ 349 416
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ 1.117 1.286
ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 2.231 2.454
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ 1.677 1.789

 

B.      ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Η Ογκολογική Κλινική του 251 ΓΝΑ παρέχει ένα έτος εκπαίδευσης στο ειδικό μέρος της Παθολογικής Ογκολογίας (4ο έτος Ειδικότητας) σε δυο (2) θέσεις ειδικευομένων ενώ παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία  αύξησης του αριθμού των θέσεων ειδίκευσης από δυο (2) σε τρεις (3), καθώς και η παράταση του χρόνου ειδίκευσης από ένα (1) σε τρία (3) έτη, μεσω των σχετικών διαδικασιών από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Υγείας.

Η εκπαίδευση  των ειδικευομένων Ιατρών γίνεται καθημερινά στους χώρους θεραπείας και νοσηλείας αλλά και σε σε τακτική βάση μέσα από εβδομαδιαία προγραμματισμένα εκπαιδευτικά μαθήματα στο αμφιθέατρο του Νοσοκομείου. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει κλινικοπαθολογική παρουσίαση περιστατικών, βιβλιογραφική ενημέρωση και διαλέξεις, στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν και οι ίδιοι οι ειδικευόμενοι. Η εκπαίδευση συμπληρώνεται με την ενθάρρυνση συμμετοχής τους στην Ελληνική Ακαδημία Ογκολογίας καθώς και σε Ελληνικά και Διεθνή Συνέδρια.

 

251 GNA_DialysisΓ. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Η Ογκολογική Κλινική του 251 ΓΝΑ παρέχει τη δυνατότητα ένταξης σημαντικού αριθμού ασθενών  σε κλινικές μελέτες με πρωτοποριακά θεραπευτικά πρωτόκολλα μέσω της Ελληνικής Συνεργαζόμενης Ογκολογικής Ομάδας σε στενή συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Επιφορτισμένος με την παρακολούθηση και την καταγραφή των ερενητικών πρωτοκόλλων είναι  Ιατρός ο οποίος διατίθεται αποκλειστικά για το σκοπό αυτό. Οι κλινικές αυτές μελέτες παρέχουν στους ασθενείς, και ειδικά σε αυτούς των οποίων οι εγκεκριμένες θεραπευτικές επιλογές έχουν εξαντληθεί, τη δυνατότητα δωρεάν συμμετοχής σε νέα θεραπευτικά σχήματα που εφαρμόζονται σε διεθνές επίπεδο με βάση προτυποποιημένες διαδικασίες.

Η κλινική δραστηριοποιείται επίσης ερευνητικά μέσω του τμήματος Βιοιατρικής Έρευνας του Νοσοκομείου το οποίο διαθέτει εξειδικευμένο εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας στελεχωμένο από δυο Βιολόγους και τεχνικό προσωπικό. Στα πλαίσια του Ερευνητικού αυτού εργαστηρίου είναι επίσης δυνατή η εκπόνηση μεταπτυχιακών ή και διδακτορικών διατριβών από ειδικευόμενους Ιατρούς  σε συνεργασία με Ακαδημαϊκά κέντρα και αρκετοί νέοι συνάδελφοι έχουν μέχρι σήμερα επωφεληθεί αυτής της δυνατότητας. Τέλος, οι ειδικοί Ιατροί της Κλινικής είναι κάτοχοι διδακτορικών διατριβών και διαθέτουν μια πλούσια βιβλιογραφική παρουσία σε μια πληθώρα αναγνωρισμένων επιστημονικών εντύπων και περιοδικών εκδόσεων.

 

ΦΩΤΟ:  251 ΓΝΑ (εξωτερική όψη)

Τμήμα ημερήσιας Νοσηλείας

Εικόνα από HUD (Safety measures)

Newsletter

footer

Όροι Χρήσης

Κλινικές μελέτες ΕΟΠΕ

copyrights HTML