Log In
21/07/2013

Ογκολογική Κλινική Ιωαννίνων

2

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ:

Στοχεύοντας σε αριστεία για τον ασθενή, την εκπαίδευση και την έρευνα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

Η Πανεπιστημιακή Ογκολογική Κλινική (ΠΟΚ) του ΠΓΝΙ λειτουργεί με υπουργική απόφαση από το 1989 (Αρ.ΦΕΚ 685/12-09-1989) και έκτοτε διευθύνεται από τον Καθηγητή Ογκολογίας κ Νικόλαο Παυλίδη με αρμοδιότητες τον συντονισμό του διδακτικού και ερευνητικού έργου της κλινικής, την μέριμνα για την στελέχωση με το αναγκαίο προσωπικό, την μέριμνα για την οικονομική διαχείριση των πόρων της κλινικής, την μέριμνα για την υλοποίηση των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων του Πανεπιστημίου και του Νοσοκομείου, την μέριμνα για την παροχή βέλτιστου ιατρικού και νοσηλευτικού έργου.

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 

Η κλινικά αποτελείται από τρία διαμερίσματα:

 

(α) την Ογκολογική Κλινική εσωτερικών ασθενών, δυναμικότητας 32 κλινών,

 

(β) την Κλινική Ημερήσιας Νοσηλείας, δυναμικότητας 26 κλινών

 

(γ) τα Ογκολογικά Εξωτερικά Ιατρεία, δυναμικότητας 6 εξεταστικών δωματίων.

 

Το Ιατρικό Προσωπικό απαρτίζεται από τον Διευθυντή – Καθηγητή του Τμήματος, έναν Αναπληρωτή και έναν Επίκουρο Καθηγητή, τέσσερις ιατρούς ΕΣΥ, ένα Επικουρικό Ιατρό και 5 θέσεις ειδικευομένων ιατρών.

Το Νοσηλευτικό Προσωπικό απαρτίζεται από 26 νοσηλεύτριες/νοσηλευτές και για τα τρία διαμερίσματα.

Το Γραμματειακό / Διοικητικό προσωπικό από δύο γραμματείς.

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

 

Η Πανεπιστημιακή Ογκολογική Κλινική εξυπηρετεί διδακτικές, ερευνητικές και θεραπευτικές/νοσηλευτικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της Παθολογικής Ογκολογίας. Μαζί με τις εξειδικευμένες υπομονάδες της, έχει πολυσχιδές έργο που διακρίνεται σε κλινικο-εργαστηριακό, εκπαιδευτικό και ερευνητικό.

 

α) Κλινικο-εργαστηριακό έργο: Περιλαμβάνει την κλινική διάγνωση, παρακλινική διερεύνηση και θεραπευτική αντιμετώπιση ασθενών με καρκίνο σύμφωνα με σύγχρονες, αναγνωρισμένες μεθόδους. Το έργο αυτό επιτελείται από τα μέλη ΔΕΠ, επιμελητές ΕΣΥ και νοσηλευτικό προσωπικό καθώς και από τους ειδικευόμενους ιατρούς υπό την επίβλεψη των ειδικευμένων ιατρών.

Η Πανεπιστημιακή Ογκολογική Κλινική αποτελεί την μοναδική εξειδικευμένη Μονάδα σε ολόκληρη την Ήπειρο και τα Ιόνια Νησιά συμπεριλαμβανομένη της Δυτικής Μακεδονίας και Αιτωλοακαρνανίας. Η ΠΟΚ είναι σε θέση να αντιμετωπίσει όλες τις μορφές καρκίνου χορηγώντας οποιαδήποτε συστηματική θεραπεία (χημειοθεραπεία, ορμονοθεραπεία, στοχευμένες θεραπείες) πλην της χορήγησης μεγαθεραπείας με συνοδό μεταμόσχευση μυελού των οστών ή περιφερικών κυττάρων.

Τα τελευταία τρία χρόνια έχει αναπτυχθεί εξειδικευμένο Ιατρείο Πόνου, το οποίο λειτουργεί στο χώρο των Εξωτερικών Ιατρείων μία φορά την εβδομάδα με την συνεργασία αναισθησιολόγου, κλινικού ψυχολόγου και νοσηλεύτριας.

Στον παρακάτω πίνακα συνοψίζεται το κλινικό έργο της κλινικής κατά την τελευταία τετραετία 2009-2012. Η πληρότητα της Κλινικής ανέρχεται σε εκθετική πορεία στο 90% ενώ η πληρότητα της Κλινικής Ημερήσιας Νοσηλείας από 145-190%, αντίστοιχα.

 

2009 2010 2011 2012
Νέοι ασθενείς 805 1088 1044 1020
Επισκέψεις Εξωτερικών Ιατρείων 16.927 17.467 16.039 14.383
Ασθενείς Κλινικής Ημερήσιας Νοσηλείας 10.947 9.963 10.219 9.187
Εσωτερικοί Ασθενείς 1161 1329 1308 1143

 

β) Εκπαιδευτικό έργο: Το εκπαιδευτικό έργο αφορά την εκπαίδευση των φοιτητών της Ιατρικής Σχολής,  την εκπαίδευση των ειδικευομένων ιατρών της Κλινικής στην Παθολογική Ογκολογία και  την  εκπαίδευση σε Εθνικό και Διεθνές επίπεδο με Σεμινάρια που οργανώνονται στα Ιωάννινα. Εκπαίδευση φοιτητών, ειδικευόμενων και ειδικευμένων ιατρών στην φιλοσοφία, τεχνογνωσία και ανάπτυξη της κλινικής/μεταφραστικής έρευνας επιτυγχάνεται επίσης με την ανάπτυξη διδακτορικών διατριβών υπό την επίβλεψη μελών ΔΕΠ.

Πιο αναλυτικά:

1. Η εκπαίδευση των 3ων, 4ων και 5ων φοιτητών γίνεται όπως πάντα από Αμφιθεάτρου, αλλά και σε καθημερινή βάση στα διάφορα διαμερίσματα του Ογκολογικού Τμήματος.

2. Η εκπαίδευση των ειδικευομένων ιατρών γίνεται σε τακτικά εβδομαδιαία βάση στον ειδικό χώρο εκπαίδευσης στην Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας και σε συνεργασία με άλλες κλινικές και Εργαστήρια του Νοσοκομείου ή του Πανεπιστημίου και περιλαμβάνει κλινικοπαθολογική παρουσίαση περιστατικών, βιβλιογραφική ενημέρωση και διαλέξεις. H εκπαίδευση των ειδικευόμενων ιατρών συμπληρώνεται και με την συμμετοχή τους σε  ελληνικά και διεθνή συνέδρια.

3. Η οργάνωση Σεμιναρίων αφορά τρεις χωριστές δραστηριότητες : (i) την  οργάνωση του πενθήμερου Course «Oncology for Medical Students» σε συνεργασία με Ευρωπαϊκές Οργανώσεις ESO και ESMO κάθε Ιούλιο από το 2004 σε 40 επιλεγμένους φοιτητές Ευρωπαϊκών Ιατρικών Σχολών και με την διδασκαλία Ευρωπαίων Καθηγητών στην αγγλική γλώσσα, (ii) την οργάνωση του  διαδραστικού «Κλινικού Φροντιστηρίου για Ειδικευομένους Ογκολογίας» για 60 ειδικευόμενους Ογκολογίας από το Ελληνικό χώρο και οργανώνεται από το 2009 και κάθε Δεκέμβριο στα Ιωάννινα και (iii)  την οργάνωση μαζί με την Πανεπιστημιακή Ογκολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης του «Σεμιναρίου Μοριακής Ογκολογίας και Στοχεύουσας Θεραπείας» για Ογκολόγους, Βιολόγους και Παθολογοανατόμους από όλη την Ελληνική επικράτεια που οργανώνεται από το 2006 και κάθε Φεβρουάριο στο Μέτσοβο.

 

γ) Ερευνητικό έργο: Το Ερευνητικό έργο αφορά την (α)  Κλινική Έρευνα η οποία διεκπεραιώνεται στο Τμήμα Κλινικών Δοκιμών και (β) την Μεταφραστική Έρευνα. Από το 1990 η Κλινική αποτελεί μέλος της Ελληνικής Συνεργαζόμενης  Ογκολογικής Ομάδας (www.hecog.gr) και από το 2010 ιδρυτικό μέλος στα πλαίσια του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων της Μονάδας Κλινικών Δοκιμών και Εφαρμοσμένης Έρευνας στην Ογκολογία (CARING, http://www.uoi.gr/services/lab-net/net-web/MKEO_gr.pdf).

Το Τμήμα Κλινικών Δοκιμών αποτελεί δυναμική συνιστώσα της Ογκολογικής Κλινικής και έχει ως απόλυτη προτεραιότητα την παροχή στους  ασθενείς θεραπευτικών επιλογών με νέα, καινοτόμα και ελπιδοφόρα φάρμακα. Η μέτρια πρόγνωση ασθενών με μεταστατικές κακοήθειες καθιστά επιτακτική ανάγκη και ιατρικό καθήκον την ανάπτυξη και προσφορά στους ασθενείς νέων θεραπευτικών προσεγγίσεων με βάση ισχυρά προκλινικά και κλινικά δεδομένα αποτελεσματικότητας. Το Τμήμα Κλινικών Δοκιμών στηρίζεται στην άοκνη προσπάθεια των επιμελητών, ειδικευόμενων, νοσηλευτών και γραμματειακού προσωπικού της Κλινικής οι οποίοι διαθέτουν την εμπειρία, εκπαίδευση και τεχνογνωσία για την διεξαγωγή τους. Όλες οι κλινικές δοκιμές φέρουν την έγκριση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκου, της Εθνικής Επιτροπής Δεοντολογίας και του Επιστημονικού Συμβουλίου και ΔΣ του ΠΓΝ Ιωαννίνων. Επιπρόσθετα, ελέγχονται και συζητώνται από το προσωπικό της κλινικής για το ενδιαφέρον, αναγκαιότητα και επιστημονικότητα τους.

Οι κλινικές δοκιμές έχουν ως χορηγό την Ελληνική Συνεργαζόμενη Ογκολογική Ομάδα, άλλες ακαδημαικές ομάδες και φαρμακευτικές εταιρείες. Στην δεινή οικονομική συγκυρία της χώρας μας, οι κλινικές δοκιμές παρέχουν πρόσθετους οικονομικούς πόρους στις ελληνικές αρχές, στο νοσοκομείο και στις κλινικές για την υποστήριξη έρευνας ενώ τα αντινεοπλασματικά φάρμακα και απεικονιστικές εξετάσεις παρέχονται δωρεάν χωρίς επιβάρυνση ασθενούς, νοσοκομείου ή ασφαλιστικών ταμείων. Υπεύθυνος του Τμήματος Κλινικών Δοκιμών είναι ο κ Γεώργιος Πενθερουδάκης, Επίκουρος Καθηγητής Ογκολογίας, ενώ το προσωπικό της αποτελείται από μία γραμματέα, δύο διαχειριστές δεδομένων και μία νοσηλεύτρια έρευνας.

Η μεταφραστική έρευνα πραγματώνεται στα πλαίσια ερευνητικών συνεργασιών εντός της Μονάδας Κλινικών Δοκιμών και Εφαρμοσμένης Έρευνας στην Ογκολογία (CARING, http://www.uoi.gr/services/lab-net/net-web/MKEO_gr.pdf), εντός της Ελληνικής Συνεργαζόμενης Ογκολογικές Ομάδας (ΕΣΟΟ, www.hecog.gr), καθώς και στα πλαίσια συνεργασιών με ελληνικές και διεθνείς ομάδες, τόσο ακαδημαικές όσο και φαρμακευτικές/βιοτεχνολογικές.  Η Ομάδα CARING αποτελείται  από το Παθολογοανατομικό Εργαστήριο, το εργαστήριο Φαρμακολογίας και το Ινστιτούτο Βιοιατρικών Ερευνών. Τα τμήματα αυτά διαθέτουν υποδομή, εξοπλισμό, προσωπικό και τεχνογνωσία για την εφαρμογή εύρους τεχνικών μοριακής και κυτταρικής βιολογίας (ιστοπαθολογοανατομία, FISH, PCR, RT-PCR, IHC, κυτταροκαλλιέργειες, κυτταρομετρία ροής, φαρμακοκινητικές αναλύσεις). Το δημοσιευμένο έργο αφορά σε 400 δημοσιεύσεις στον διεθνή έγκριτο τύπο ενώ ειδικότερα οι δημοσιεύσεις σε Ξενόγλωσσα Περιοδικά από το 2009 ανέρχονται σε 99 άρθρα (2009: 29, 2010: 22, 2011: 21, 2012:30). Επίσης, έχουν δημοσιευθεί 50 άρθρα στον Ελληνικό ιατρικό τύπο, 30 κεφάλαια σε βιβλία καθώς και 3 βιβλία.

 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

 

Μέλη της Πανεπιστημιακής Ογκολογικής Κλινικής ήσαν ή είναι Πρόεδροι, Αντιπρόεδροι  ή Μέλη των κάτωθι Ευρωπαϊκών Επιστημονικών Ογκολογικών Οργανώσεων με υπεύθυνες δραστηριότητες:

  1.  European Organization for Research and Treatment of Cancer (Βρυξέλλες, Βέλγιο) [1992 – 2000]
  2.  EuropeanSchool of Oncology (Μιλάνο, Ιταλία)
  3.  European Society of Medical Oncology (Λουγκάνο , Ελβετία)
  4.  Rare Cancers Europe, European Commission (Βρυξέλλες, Βέλγιο)
  5.  Orphan Medicinal Products, EMA (Λονδίνο, Αγγλία)
  6.  Task Forse “Cancer and Pregnancy”, ESGO (Λουβέν, Βέλγιο)

 

ΕΠΙΚΡΙΣΗ

 

Η Πανεπιστημιακή Ογκολογική Κλινική του ΠΓΝ Ιωαννίνων καθημερινά πραγματοποιεί και θέτει ως απόλυτες προτεραιότητες την βέλτιστη ογκολογική αγωγή ασθενών με νεοπλασματικά νοσήματα, την άρτια εκπαίδευση των μελλοντικών γενεών ιατρών/ερευνητών της χώρας μας καθώς και την συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση, την ερευνητική δραστηριότητα για την ανακάλυψη νέων θεραπειών και την προώθηση ελληνικών και διεθνών συνεργασιών στους τομείς της εκπαίδευσης και έρευνας.

13

 

 

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Η Ογκολογική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, κατόπιν αξιολογήσεως της από την Ευρωπαική Εταιρεία Παθολογικής Ογκολογίας  (European Society of Medical Oncology, ESMO) χαρακτηρίστηκε επισήμως ως ESMOCenter of Excellence for Integrated Oncology and Palliative Care. H ουσιαστική αυτή διεθνής διάκριση απονέμεται μόνο σε ογκολογικά κέντρα που παρέχουν βέλτιστη και πολυπαραγοντική ογκολογική και παρηγορική φροντίδα σε  ασθενείς με καρκίνο. Η βράβευση της κλινικής θα γίνει στο European Cancer  Congress 2013 (ECCO-ESMO-ESTRO), Άμστερνταμ, 27/9-1/10/13.

 

Newsletter

footer

Όροι Χρήσης

Κλινικές μελέτες ΕΟΠΕ

copyrights HTML