Log In
29/11/2022

Παγκόσμια Ημέρα Θρόμβωσης 13 Οκτωβρίου 2022

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Θρόμβωσης, στις 10 Οκτωβρίου 2022, το Ινστιτούτο Μελέτης και Εκπαίδευσης στη Θρόμβωση και την Αντιθρομβωτική Αγωγή (Ι.Μ.Ε.Θ.Α), διοργάνωσε Συνέντευξη Τύπου με σκοπό να παρουσιάσει τα ευρήματα πρόσφατων διεθνών μελετών σχετικά με την “Ενδονοσοκομειακή Θρόμβωση” με την παρουσία 19 επιστημονικών εταιρειών. Την ΕΟΠΕ εκπροσώπησε ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Νικόλαος Τσουκαλάς.

Παρατίθενται οι σύντομες τοποθέτησεις των εταιρειών σύμφωνα με το επιστημονικό αντικείμενο της κάθε εταιρείας:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ   (www.angiology.gr) 

Η θρομβοεμβολική νόσος αποτελεί την κύρια αιτία ενδονοσοκομειακού θανάτου. Ένας στους τέσσερις ασθενείς παγκοσμίως καταλήγει από επιπλοκές που σχετίζονται με τη θρόμβωση. Σημαντικότερες αιτίες αποτελούν η μακροχρόνια νοσηλεία, χειρουργικές επεμβάσεις, καρκίνος, φλεγμονώδεις καταστάσεις, θρομβοφιλία, εγκυμοσύνη, και λοίμωξη COVID-19. Η σωστή ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όλων ανεξαρτήτως των νοσηλευτικών και ιατρικών ειδικοτήτων (ενυδάτωση, αντιπηκτική αγωγή, χρήση κάλτσας συμπίεσης) αποτελεί την καλύτερη πρόληψη. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ   (www.eae.gr) 

Ένας στους τέσσερις ανθρώπους παγκοσμίως πεθαίνουν από καταστάσεις που σχετίζονται με τη θρόμβωση, ενώ η φλεβική θρομβοεμβολική νόσος (VTE) αποτελεί την πρώτη αιτία θανάτου νοσηλευόμενων ασθενών που μπορεί να προληφθεί. Τα περιστατικά θρόμβωσης στους νοσηλευόμενους ασθενείς καλύπτουν το 60% του συνόλου των θρομβοεμβολικών επεισοδίων που καταγράφονται κάθε χρόνο παγκοσμίως. Οι αιτίες που η ενδονοσοκομειακή νοσηλεία μπορεί να οδηγήσει σε VTE εξαρτώνται από τον ίδιο τον ασθενή και από την αιτία νοσηλείας του. Η πιστή εφαρμογή των διεθνών συστημάτων βαθμολόγησης του κινδύνου VTE των ενδονοσοκομειακών ασθενών είναι επομένως επιβεβλημένη. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  (www.ede.gr) 

Παρά τις σημαντικές εξελίξεις που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια στην αντιμετώπιση του σακχαρώδους διαβήτη, τα άτομα με διαβήτη εμφανίζουν αυξημένο κίνδυνο νοσηρότητας και θνητότητας από καρδιαγγειακά νοσήματα, στα πλαίσια της «προθρομβωτικής» ή «υπερπηκτικής» κατάστασης που παρουσιάζουν. Η ανισορροπία μεταξύ πηκτικού και ινωδολυτικού μηχανισμού καθώς και η διαταραγμένη λειτουργικότητα των αιμοπεταλίων, ευοδώνουν την ανάπτυξη ενός ιδιαίτερα θρομβογόνου περιβάλλοντος, καθιστώντας ιδιαιτέρως ευάλωτους τους ασθενείς με διαβήτη, οι οποίοι παρουσιάζουν 3-4πλάσιο κίνδυνο για εκδήλωση ενός καρδιακού επεισοδίου, αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου, καθώς και περιφερικής αρτηριακής νόσου, συμβάματα που συντελούν σε αυξημένη θνητότητα των διαβητικών. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ   (www.hsintmed.gr) 

Η Ελληνική Εταιρεία Εσωτερικής Παθολογίας (Ε.Ε.Ε.Π.) στηρίζει τις προσπάθειες του ΙΜΕΘΑ για την εκπαίδευση των ιατρών όλων των ειδικοτήτων στο σημαντικό θέμα ενδονοσοκομειακής θρόμβωσης, μιας νόσου που είναι πολύ συχνή στους νοσηλευόμενους ασθενείς και σχετίζεται με δυσμενή έκβαση. Η φετινή εκδήλωση στοχεύει στην εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας, στην έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία αυτής της νόσου στους νοσηλευόμενους με σκοπό τη μείωση της νοσηρότητας και θνητότητας από τη θρομβοεμβολική νόσο. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ   (www.hsog.gr) 

Ασθενείς μετά από γυναικολογικές επεμβάσεις, ιδίως μεγάλης διάρκειας και εργώδεις, όπως είναι οι ογκολογικές επεμβάσεις, έχουν αυξημένο κίνδυνο για εν τω βάθει θρομβοφλεβίτιδα και πνευμονική εμβολή κατά την μετεγχειρητική τους πορεία. Στις λεχώνες μετά από Καισαρική Τομή, η συχνότητα εμφάνισης φλεβικής θρομβοεμβολικής νόσου είναι σημαντικά υψηλότερη από ό,τι στις γυναίκες παρόμοιων χαρακτηριστικών  που δεν είναι έγκυες και αυτό οφείλεται κυρίως στην υπερπηκτικότητα που υπάρχει στην κύηση, ειδικά στις γυναίκες με κληρονομική ή επίκτητη θρομβοφιλία.   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ   (www.hts.org.gr) 

Η Φλεβική Θρομβοεμβολή (ΦΘΕ), που περιλαμβάνει την εν τω βάθει θρόμβωση και την πνευμονική εμβολή, συμβάλλει σημαντικά στην παγκόσμια νοσηρότητα προσβάλλοντας εκατομμύρια ανθρώπων. Η ενδονοσοκομειακή θρομβοεμβολική νόσος αποτελεί έναν από τους κυριότερους παράγοντες θανάτου ή ανικανότητας, αφού 50-60% των περιπτώσεων εμφανίζονται κατά η μετά από ενδονοσοκομειακή νοσηλεία. Με δεδομένο ότι η ΦΘΕ, δυνητικά, μπορεί να προληφθεί απαιτείται προσεκτική αξιολόγηση κινδύνου σε κάθε ασθενή και χορήγηση κατάλληλης θρομβο-προφύλαξης. 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ  (www.greekcardiology.gr) 

Η ενδονοσοκομειακή θρόμβωση είναι περισσότερο επίκαιρη από ποτέ. Αποτελεί μία σημαντική κλινική οντότητα η οποία επιπλέκει τους νοσηλευόμενους ασθενείς αυξάνοντας τη νοσηρότητα και τη θνητότητα, μεταξύ άλλων στη καρδιαγγειακή νόσο, στη νεφρική νόσο, στις κακοήθειες και στις λοιμώξεις, όπως η COVID-19. Σημαντική είναι η πρόληψη αλλά και η έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία, καθώς η σύγχρονη ιατρική μας προσφέρει πληθώρα εργαλείων και αντιθρομβωτικών φαρμάκων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της. 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ   (www.stroke.gr) 

Τα εγκεφαλικά επεισόδια είναι η 2η αιτία θνητότητας παγκοσμίως (6200000 θάνατοι ετησίως), είναι η 1η αιτία αναπηρίας στους ενήλικες. Στη χώρα μας έχουμε περίπου 35000 εγκεφαλικά ετησίως με μια τάση μείωσης την τελευταία 20ετία. Κύρια αιτία των εγκεφαλικών είναι η αθηροθρόμβωσης των αρτηριών. Η αντιμετώπιση των παραγόντων κινδύνου και η χρήση των αντιθρομβωτικών φαρμάκων συμβάλλουν σημαντικά στη μείωση της επιβάρυνσης της νόσου. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  (www.exe1928.gr) 

Η Θρομβοεμβολική Νόσος αποτελεί τη σημαντικότερη αιτία ενδονοσοκομειακού θανάτου και ένας στους τέσσερις ανθρώπους παγκοσμίως πεθαίνει από καταστάσεις που σχετίζονται με την θρόμβωση. Οι Χειρουργικές επεμβάσεις και η ενδονοσοκομειακή νοσηλεία είναι κάποιοι από τους παράγοντες κινδύνου για Θρομβοεμβολική Νόσο.  

Η σωστή ενημέρωση αποτελεί την καλύτερη πρόληψη. Έτσι σε κάθε χειρουργική επέμβαση πρέπει να εφαρμόζονται μία ή περισσότερες μέθοδοι πρόληψης της Θρομβοεμβολικής Νόσου, σύμφωνα με τις παγκόσμιες  κατευθυντήριες οδηγίες. 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΓΚΟΛΟΓΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔAΣ   (www.hesmo.gr) 

Η θρόμβωση αποτελεί τη δεύτερη αιτία θανάτου σε ασθενείς με καρκίνο! Επηρεάζει 1 στους 5 ογκολογικούς ασθενείς, ενώ ο κίνδυνος θρόμβωσης είναι 4-6,5 φορές υψηλότερος σε σχέση με τους μη πάσχοντες από καρκίνο. Η πιθανότητα εμφάνισης θρόμβωσης είναι μεγαλύτερη στους πρώτους μήνες διάγνωσης του καρκίνου, στην υποτροπή ή πρόοδό του, αλλά και κατά τη διάρκεια νοσηλείας για οποιαδήποτε αιτία. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε τη θρομβοπροφύλαξη για τους νοσηλευόμενους ογκολογικούς ασθενείς γιατί η ενδονοσοκομειακή θρόμβωση είναι ένα σοβαρό κλινικό πρόβλημα με αρκετές αρνητικές συνέπειες τόσο για την πρόγνωση όσο και για την ποιότητα ζωής των ασθενών μας. 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ   (www.mednet.gr) 

Η ενδονοσοκομειακή θρόμβωση σε όλες της τις εκφάνσεις αποτελεί σημαντική αιτία νοσηρότητας και θνητότητας. Ιδιαίτερα η πνευμονική εμβολή αποτελεί την πρώτη αιτία νοσοκομειακού θανάτου που μπορεί να προληφθεί με τη χορήγηση θρομβοπροφύλαξης. Ως εκ τούτου, η ανάγκη εκτίμησης των παραγόντων θρομβωτικού κινδύνου εξατομικευμένα στον κάθε ασθενή είναι επιτακτική για την πρόληψη, με τη χορήγηση της ενδεικνυόμενης κατά περίπτωση προφυλακτικής αγωγής 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ   (www.ivd.gr) 

Η ενδονοσοκομειακή θρόμβωση αποτελεί σημαντικό παράγοντα νοσηρότητας και θνητότητας σε όλες τις Νοσηλευτικές μονάδες. Η εγρήγορση για αποτελεσματική πρόληψη σε εκείνους τους ασθενείς που βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο, αλλά και η έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία σε όσους εμφανίσουν θρόμβωση εντός του Νοσοκομείου, είναι επιτακτική σε όλες τις δομές υγείας, ανεξαρτήτως μεγέθους, για την αποτελεσματική μείωση της επίπτωσης της νόσου. 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΓΕΙΑΚΗΣ & ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ  (http://www.csves.org/) 

Η παγκόσμια ημέρα θρόμβωσης αναδεικνύει την επείγουσα ανάγκη για ενημέρωση του κοινού και των επαγγελματιών υγείας, καθώς αποτελεί την κύρια αιτία ενδονοσοκομειακής θνητότητας παγκοσμίως.Η εκτίμηση του θρομβοεμβολικού επεισοδίου στους ενδονοσοκομειακούς ασθενείς σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες είναι επιτακτική προκειμένου να σωθούν ανθρώπινες ζωές. 

Ακολουθεί Δελτίο Τύπου που εξέδωσε το Ινστιτούτο Μελέτης και Εκπαίδευσης στη Θρόμβωση και την Αντιθρομβωτική Αγωγή (Ι.Μ.Ε.Θ.Α)  :

Φλεβική θρόμβωση: Οι χειρουργικές επεμβάσεις που αυξάνουν τον κίνδυνο   Πάνω από το 60 % όλων των περιπτώσεων φλεβικών θρομβώσεων  συμβαίνουν κατά τη διάρκεια ή εντός 90 ημερών από τη νοσηλεία σε Νοσοκομείο, γεγονός που την καθιστά κύρια αιτία θανάτου, που όμως μπορεί να προληφθεί. 

Η παραμονή στο νοσοκομείο αποτελεί σημαντικό παράγοντα κινδύνου για την ανάπτυξη Φλεβικής Θρομβοεμβολής (ΦΘΕ). Ασθενείς με μειωμένη κινητικότητα – λόγω κατάκλισης ή ανάρρωσης ή που νοσηλεύονται λόγω χειρουργικής επέμβασης ή σοβαρού τραυματισμού είναι πιο πιθανό να αναπτύξουν θρόμβωση τόνισαν όλοι οι ομιλητές κατά τη διάρκεια Συνέντευξης Τύπου που οργάνωσε το Ινστιτούτο Μελέτης και Εκπαίδευσης στη Θρόμβωση και την Αντιθρομβωτική Αγωγή (ΙΜΕΘΑ), με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Θρόμβωσης (13 Οκτωβρίου). Στον εορτασμό συμμετέχουν 19 Επιστημονικές Εταιρείες και  έχει  την Αρωγή και Στήριξη του Υπουργείου Υγείας.    

Για την πρόληψη της Φλεβικής Θρομβοεμβολής (ΦΘΕ), το προσωπικό του νοσοκομείου θα πρέπει να αξιολογεί τους ασθενείς κατά την εισαγωγή τους για τον κίνδυνο ανάπτυξης ΦΘΕ και να χρησιμοποιεί τις κατάλληλες διαδικασίες πρόληψης και θεραπείας τόνισε ο κος Αλέξανδρος Τσελέπης, Καθηγητής Βιοχημείας-Κλινικής Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων  και απερχόμενος Πρόεδρος του ΙΜΕΘΑ. Η θρόμβωση είναι μία πολύ κοινή κατάσταση που περίπου οι μισοί από εμάς δεν γνωρίζουμε και συχνά παραβλέπουμε. Ένας στους τέσσερις ανθρώπους παγκοσμίως πεθαίνει από καταστάσεις που σχετίζονται με τη θρόμβωση. Σημειώστε, κατέληξε ο κος Τσελέπης ότι στη θρόμβωση γενικότερα οφείλονται  κυρίως οι 3 πρώτες καρδιαγγειακές αιτίες θανάτου παγκόσμια: Το Εγκεφαλικό Επεισόδιο, το ‘Εμφραγμα του Μυοκαρδίου και η Φλεβική Θρομβοεμβολική Νόσος.  Στη χώρα μας εκτιμάται ότι οι θάνατοι ετησίως φτάνουν τις 50.000. 

Κύρια αιτία ενδονοσοκομειακών θανάτων 

Η Φλεβική Θρομβοεμβολή (ΦΘΕ), είναι η κύρια αιτία ενδονοσοκομειακών θανάτων παγκόσμια τόνισε ο κος Μιλτιάδης Ματσάγκας, Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Πρόεδρος του Ι.Μ.Ε.Θ.Α. Την νόσο αποτελούν η Θρόμβωση των περιφερικών Φλεβών και η Πνευμονική Εμβολή. Πρόσφατες μελέτες έδειξαν, ότι πολλοί νοσηλευόμενοι ασθενείς που κινδυνεύουν από ΦΘΝ δεν λαμβάνουν θρομβοπροφύλαξη, η οποία γίνεται με χορήγηση των κατάλληλων αντιθρομβωτικών φαρμάκων, με εφαρμογή ελαστικών καλτσών και με κατάλληλη κιητοποίηση εντος του Νοσοκομείου ή του Κέντρου Αποκατάστασης, ενώ σε κάποιους άλλους η διάγνωση της ΦΘΕ καθυστερεί καθώς προεξάρχει η νόσος για την οποία εισήλθαν στο Νοσοκομείο, επεσήμανε ο Καθηγητής.  

Για την πρόληψη της σχετιζόμενης με το νοσοκομείο ΦΘΕ και της σχετικής νοσηρότητας, κάθε νοσοκομείο παγκοσμίως θα πρέπει να καθιερώσει και να επιβάλει πρωτόκολλο ΦΘΕ. Τα πρωτόκολλα μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το ίδρυμα και τη χώρα, αλλά θα πρέπει να περιλαμβάνουν αξιολόγηση κινδύνου ΦΘΕ που συνδέεται με τις κατάλληλες οδηγίες πρόληψης και θεραπείας. Ενώ ορισμένες χώρες έχουν καθιερώσει τέτοια πρωτόκολλα, η πλειονότητα δεν τα εφαρμόζει ακόμη.  

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η τo ISTH, το ΙΜΕΘΑ και οι 19 συμμετέχουσες στον εορτασμό Επιστημονικές Εταιρείες παροτρύνουν  τα νοσοκομεία, τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης, τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τους οργανισμούς ελέγχου ποιότητας νοσοκομείων στην χώρα μας να καταστήσουν το πρωτόκολλο αξιολόγησης κινδύνου και πρόληψης της ΦΘΕ ως θέμα προτεραιότητας για την ασφάλεια των ασθενών και την μείωση της ενδονοσοκομειακής θνητότητας κατέληξε ο κος Ματσάγκας. 

Οι διαδικασίες που αυξάνουν τον κίνδυνο 

Ορισμένες χειρουργικές επεμβάσεις και ιατρικές διαδικασίες  διευκρίνισε ο κος Δημήτρης Ρίχτερ, Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής Ευρωκλινικής Αθηνών και Μέλος Δ.Σ του Ι.Μ.Ε.Θ.Α, θεωρείται ότι αυξάνουν τον κίνδυνο για ΦΘΕ. Ενδεικτικά: 

 • Ορθοπεδική χειρουργική (π.χ. ολική χειρουργική ισχίου ή γόνατος) 
 • Μείζονα γενική χειρουργική επέμβαση (ειδικά που αφορά την κοιλιά, τη λεκάνη, το ισχίο ή τα πόδια) 
 • Μεγάλη γυναικολογική χειρουργική επέμβαση 
 • Ουρολογική χειρουργική 
 • Νευροχειρουργική 
 • Καρδιοθωρακική χειρουργική 
 • Μείζονα αγγειοχειρουργική 
 • Χημειοθεραπεία για τη θεραπεία του καρκίνου 

  

Εάν εσείς ή ένα αγαπημένο σας πρόσωπο θα υποβληθείτε σε κάποια από αυτές τις διαδικασίες, φροντίστε να ζητήσετε μια αξιολόγηση κινδύνου ΦΘΕ και να μιλήσετε για την πρόληψη αυτής προτρέπει ο κος Ρίχτερ, συμπληρώνοντας ότι η πρόληψη, η έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία της θρόμβωσης θα οδηγήσει στη μείωση των θανάτων από θρόμβωση και στη σημαντική ελάττωση των συνολικών ποσοστών θνησιμότητας αλλά και θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής στην χώρα μας. 

Τις δράσεις του Ι.Μ.Ε.Θ.Α, που περιλάμβαναν Δια Ζώσης Συνέντευξη Τύπου, τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό σποτ, αποστολή newsletter με προωθητικό υλικό για τη Θρόμβωση και την Παγκόσμια Ημέρα & social media campaign υποστήριξαν οι εταιρείες ΒΙΑΝΕΞ, BAYER, LEO PHARMA , SANOFI. 

Σχετικά με την Παγκόσμια Ημέρα Θρόμβωσης  

Η Παγκόσμια Ημέρα Θρόμβωσης έχει ως στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού για τη θρόμβωση και τις επιπτώσεις της, με την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που απευθύνονται στο κοινό και στους Επαγγελματίες Υγείας. 

Η ημερομηνία της Παγκόσμιας Ημέρας για τη Θρόμβωση, 13 Οκτωβρίου, επιλέχθηκε για να τιμήσει τα γενέθλια του Γερμανού Ιατρού Rudolf Virchow, ο οποίος περιέγραψε για πρώτη φορά το φαινόμενο της θρόμβωσης και έθεσε τις βάσεις για την περαιτέρω διερεύνηση της φλεβικής θρομβοεμβολικής νόσου και ιδιαίτερα της πνευμονικής εμβολής. 

Ο πυρήνας της Παγκόσμιας Ημέρας Θρόμβωσης αποτελείται από επιστημονικές/ιατρικές εταιρείες, συλλόγους ασθενών κ.α., που προσπαθούν: 

 • Να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση του κοινού και των επαγγελματιών υγείας σχετικά με την σοβαρότητα της θρόμβωσης και τους κινδύνους που ενέχει για την υγεία μας. 
 • Να μειώσουν τον αριθμό των περιπτώσεων που δεν γίνεται διάγνωση της νόσου 
 • Να προωθήσουν την πρόληψη με την βοήθεια διαγνωστικών εξετάσεων 
 • Να παροτρύνουν τους φορείς υγείας να εφαρμόσουν στρατηγικές για την εξασφάλιση «βέλτιστων πρακτικών» για την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία 
 • Να συμμετέχουν στην ανεύρεση πόρων για την υποστήριξη του κινήματος και των κλινικών ερευνών που θα συντελέσουν στην μείωση των αρνητικών επιπτώσεων που επιφέρει η θρόμβωση στην υγεία. 
 • Συμπερασματικά δηλαδή να σώσουν ζωές 

Η προβολή της Παγκόσμιας Ημέρας Θρόμβωσης αναδεικνύει την επείγουσα ανάγκη για ενημέρωση κοινού και των επαγγελματιών υγείας καθώς και την ανάπτυξη πολύπλευρης δράσης για την καταπολέμηση της νόσου. 

Σχετικά με  το Ινστιτούτο Μελέτης και Εκπαίδευσης στη Θρόμβωση και την Αντιθρομβωτική Αγωγή (Ι.Μ.Ε.Θ.Α)   

Το Ινστιτούτο Μελέτης και Εκπαίδευσης στη Θρόμβωση και την Αντιθρομβωτική Αγωγή  (Ι.Μ.Ε.Θ.Α) είναι ο μοναδικός επιστημονικός φορέας στην Ελλάδα με αντικείμενο  αποκλειστικά την Θρόμβωση η οποία αφορά σε ένα ευρύ φάσμα ιατρικών ειδικοτήτων. Σκοπός του Ινστιτούτου είναι η προαγωγή της έρευνας και της εκπαίδευσης καθώς και της διαρκούς ενημέρωσης σχετικά με τις εξελίξεις στον τομέα της θρόμβωσης και της αντιθρομβωτικής αγωγής, η διαμόρφωση των κανόνων χρήσης των αντιθρομβωτικών φαρμάκων και η εκπόνηση και ο συντονισμός ερευνητικών προγραμμάτων σχετικών με τη θρόμβωση και την αντιθρομβωτική αγωγή. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του: www.imetha.gr 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Newsletter

footer

Όροι Χρήσης

Κλινικές μελέτες ΕΟΠΕ

copyrights HTML