Log In
28/07/2021

ΕΛΛΟΚ: Δράσεις Ιουνίου 2021

“Φροντίζω το Δέρμα μου – Κάνω τον Ήλιο φίλο!”

Διαδικτυακή Επιστημονική Ημερίδα & Εκστρατεία Ενημέρωσης

για τον Καρκίνο του Δέρματος

Οι πολύπλευρες αιτίες εμφάνισης του καρκίνου του δέρματος, οι δυνατότητες έγκαιρης πρόληψης και θεραπείας καθώς και η έλλειψη επαρκούς νομοθετικού πλαισίου προς προστασία των εργαζομένων από την υπερβολική έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία, ήταν μερικά από τα ζητήματα που αναδείχθηκαν στην διαδικτυακή επιστημονική ημερίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου–ΕΛΛΟΚ για τον Καρκίνο του Δέρματος, με τίτλο:

«Φροντίζω το Δέρμα μου – Κάνω τον Ήλιο φίλο!»  η οποία διεξήχθη την Πέμπτη, 3 Ιουνίου 2021.

Η Ημερίδα υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της εκστρατείας που πραγματοποιεί για 4ο συνεχόμενο χρόνο η ΕΛΛΟΚ για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τους κινδύνους που ενέχει η υπερβολική και χωρίς μέτρα προφύλαξης έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία και είχε στόχο να  αναδείξει την ανάγκη αναγνώρισης από την πολιτεία ως επαγγελματικής ασθένειας, των καρκίνων του  δέρματος σε εργαζόμενους που εκτίθενται στην υπεριώδη ακτινοβολία λόγω επαγγέλματος.

Των εισηγήσεων ακολούθησε συζήτηση με τίτλο «Πώς θα προστατέψουμε τους εργαζόμενους στο ύπαιθρο» με κοινή συνισταμένη των τοποθετήσεων όλων των εκπροσώπων των εργαζομένων:

 • η έλλειψη θεσμικού πλαισίου αντιμετώπισης επαγγελματικών κινδύνων & ασθενειών στην χώρα μας, η αδυναμία εφαρμογής των έστω και ελάχιστων νόμων και διατάξεων που εξυπηρετούν τον σκοπό αυτό,
 • η έλλειψη γνώσης τόσο εκ μέρους των εργοδοτών όσο και εκ μέρους των εργαζομένων για την μεγάλη πλειοψηφία των επαγγελματικών κινδύνων,
 • η έλλειψη ιατρών εργασίας και τεχνικών ασφαλείας σε εργασιακούς χώρους, καθώς και
 • το φλέγον ζήτημα της έλλειψης αξιόπιστων συγκεντρωτικών στοιχείων για τα επαγγελματικά ατυχήματα και τις επαγγελματικές ασθένειες.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

Παρουσίαση αποτελεσμάτων 2ου σταδίου

Πανελλαδικής έρευνας της ΕΛΛΟΚ

για την εμπειρία των ασθενών με καρκίνο/επιβιωσάντων

στην πανδημία COVID-19

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου-ΕΛΛΟΚ παρουσίασε τα αποτελέσματα του 2ου σταδίου της έρευνας την οποία διεξήγαγε την άνοιξη του 2021, για την εμπειρία των ασθενών με καρκίνο από τα μέτρα της κυβέρνησης και τις επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19 κατά το 2ο και 3ο κύμα της, τον χειμώνα 2020-2021.

H έρευνα υλοποιήθηκε από τις 10 Μαρτίου έως τις 10 Απριλίου 2021, με στόχο να αναδείξει τα προβλήματα που αντιμετώπισαν οι ασθενείς με καρκίνο κατά την επαφή τους με τις υγειονομικές δομές της χώρας μας και να καταγράψει τις επιπτώσεις που είχαν στην διάγνωση, τη θεραπεία, την εργασία, την ψυχολογική τους κατάσταση και τη ζωή τους γενικότερα, τα μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας, το χρονικό διάστημα Νοέμβριος 2020 – Απρίλιος 2021 (2η & 3η φάση).

Η παρούσα έρευνα αποτελεί το 2ο στάδιο της αντίστοιχης έρευνας η οποία είχε υλοποιηθεί το διάστημα Ιουνίου-Σεπτεμβρίου 2020 (1ο στάδιο) και αφορούσε την 1η φάση της πανδημίας και η οποία για πρώτη φορά αποτύπωνε με σαφήνεια την εμπειρία των ογκολογικών ασθενών κατά το ιδιαίτερα ιδιόμορφο και επιβαρυντικό για τα συστήματα υγείας διάστημα προσπάθειας αντιμετώπισης του κορονοϊού.

Η υλοποίηση της έρευνας έγινε από την Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου και η επεξεργασία των αποτελεσμάτων από την εταιρία IQVIA. Η έρευνα για την εμπειρία των ασθενών αποτελεί μέρος της ευρύτερης εκστρατείας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου «Καρκίνος εν μέσω της πανδημίας Covid-19», για την ενημέρωση και υποστήριξη των ογκολογικών ασθενών η οποία εκτός από την παραπάνω έρευνα περιλαμβάνει:

 • Το πρόγραμμα φιλοξενίας ασθενών με καρκίνο και των συνοδών τους, οι οποίοι αναγκάζονται να μετακινηθούν από απομακρυσμένες περιοχές της χώρας σε μεγάλα αστικά κέντρα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα) για τη θεραπεία τους. Το Πρόγραμμα  υλοποιείται σε συνεργασία με την εταιρεία διαχείρισης ακινήτων Πειραιώς Real Estate Α.Ε. με εξαιρετική επιτυχία και ανταπόκριση από τον Ιούνιο του 2020 μέχρι σήμερα, έχοντας εξυπηρετήσει περισσότερους από 150 ασθενείς
 • τη δημιουργία ειδικής ιστοσελίδας από τον Απρίλιο του 2020 με έγκυρες πηγές πληροφόρησης προς υποστήριξη των μελών της, των ασθενών με καρκίνο και της ογκολογικής κοινότητας εν γένει κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19 και για όσο καιρό χρειαστεί
 • Κύκλο σεμιναρίων για την κατάρτιση των ασθενών και των φροντιστών τους σε ψηφιακές δεξιότητες προκειμένου να μπορούν να ανταποκριθούν στις νέες ανάγκες αυξημένης χρήσης των ψηφιακών εφαρμογών
 • Τη συνεχή διαβούλευση με τα θεσμικά όργανα και την Πολιτεία για τα προβλήματα της ογκολογικής περίθαλψης και φροντίδας κατά την διάρκεια της πανδημίας και ως παρεπόμενα αυτής.


Κατά την διάρκεια της έρευνας, οι ασθενείς και οι επιβιώσαντες κλήθηκαν να απαντήσουν σε μία σειρά ερωτημάτων για ζητήματα σχετικά με:

 • την εμπλοκή τους με το Σύστημα Υγείας
 • τη διεξαγωγή των θεραπειών τους το τελευταίο 12μηνο
 • την χρήση ή μη ψηφιακών εφαρμογών και τις μεθόδους ενημέρωσής τους για την πανδημία σε σχέση με την θεραπεία τους
 • την συνολική τους εμπειρία με τον Covid-19 και τις επιπτώσεις που αυτός είχε στην ψυχολογική και σωματική υγεία τους, την περίθαλψη και τη φροντίδα τους
 • τον εμβολιασμό κατά του Covid-19.

Από τα αποτελέσματα του 2ου σταδίου της έρευνας, προκύπτουν κάποια ιδιαίτερα αξιοσημείωτα συμπεράσματα, είτε εξεταζόμενα μεμονωμένα, είτε σε συγκριτική αντιπαράθεση με το 1ο στάδιο της έρευνας. Μεταξύ αυτών:

 • 87% των συμμετεχόντων κρίνουν τις ενέργειες της κυβέρνησης μέτριες έως μη αποτελεσματικές κατά το 2ο και 3ο κύμα της πανδημίας, ενώ το 64% δήλωνε ικανοποιημένο στο 1ο  κύμα
 • 49% των ασθενών υποχρεώθηκε σε επιπλέον δαπάνες για την αντιμετώπιση της νόσου, τις οποίες διαφορετικά θα είχε αποφύγει
 • το 47% των επιβιωσάντων χρησιμοποίησαν κατά την διάρκεια της πανδημίας τον ιδιωτικό τομέα, έναντι 33% του δημοσίου
 •  το 22% δηλώνει ότι η θεραπεία του επηρεάστηκε λόγω του Covid-19
 • 50% των συμμετεχόντων δηλώνουν ότι υπήρξε καθυστέρηση επικοινωνίας με τον γιατρό
 • Η καθυστέρηση/ακύρωση των ραντεβού και των επαναληπτικών εξετάσεων καθώς και ο αποκλεισμός από τα νοσοκομεία ήταν τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετώπισαν οι ασθενείς, σε ποσοστό 35 και 15% αντίστοιχα
 • 77% αναφέρει ότι η πανδημία είχε επιπτώσεις στην ψυχολογική τους κατάσταση
 • 41% των αυτοαπασχολούμενων και το 18% των εργαζομένων/μισθωτών δηλώνει προβλήματα στην εργασία λόγω της πανδημίας με το 36% να δηλώνει ότι τα μέτρα της κυβέρνησης δεν ήταν επαρκή για την προστασία των εργαζομένων κατά τη 2η και 3η φάση της πανδημίας
 • 72% των συμμετεχόντων έχει εμβολιαστεί ή προτίθεται να εμβολιαστεί, μία πολύ σημαντική αύξηση σε σχέση με το αντίστοιχο ποσοστό (41%) που είχε προκύψει από την αντίστοιχη έρευνα κατά το πρώτο διάστημα της πανδημίας, με 4 στους 10 συμμετέχοντες πάντως να εξακολουθούν προβληματίζονται με το πρόγραμμα εμβολιασμού, ιδίως για τις παρενέργειες, ζητήματα οργάνωσης και την έλλειψη ενημέρωσης
 • 8 στους 10 συμμετέχοντες πιστεύουν ότι οι καρκινοπαθείς πρέπει να έχουν προτεραιότητα στο εμβολιαστικό πρόγραμμα.

Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 512 ασθενείς και άτομα με εμπειρία καρκίνου από όλη την Ελλάδα. Οι απαντήσεις αποδίδουν με ρεαλισμό και ευθύτητα την πραγματικότητα που βιώνουν οι ασθενείς με καρκίνο στη χώρα μας εδώ και ένα και πλέον χρόνο. Η αξιολόγηση και η αποτίμηση των συγκριτικών αποτελεσμάτων των  δύο ερευνών θα αποτελέσουν τον πλέον τεκμηριωμένο οδηγό για ουσιαστικές προτάσεις προς την πολιτεία και όλους τους εμπλεκόμενους στην ογκολογική περίθαλψη φορείς της χώρας μας, ώστε να επιτύχουμε βελτίωση των συνθηκών της ογκολογικής περίθαλψης και εξάλειψη των ανεπαρκειών που εμφανίσθηκαν όλο αυτό το διάστημα.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Newsletter

footer

Όροι Χρήσης

Κλινικές μελέτες ΕΟΠΕ

copyrights HTML