Log In
08/02/2016

Δράσεις της ΕΟΠΕ για την Αντιμετώπιση του Καρκίνου

Με αφορμή την  Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου στις 4 Φεβρουαρίου 2016, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας, στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών και με σεβασμό στον αγώνα που δίνουν οι ασθενείς και οι οικογένειες τους, επιδιώκει την άρση των προκαταλήψεων που αφορούν τον καρκίνο. Ο ειδικός Παθολόγος Ογκολόγος που αναλαμβάνει την ολιστική φροντίδα του ενημερωμένου ασθενούς, μπορεί να εγγυηθεί για την ορθολογικά επιστημονική αντιμετώπιση της νόσου, με σκοπό την ίαση ή την θεραπεία μιας χρόνιας πλέον, αντιμετωπίσιμης ασθένειας. Ο καρκίνος σήμερα «δεν είναι ανίκητος».

Αναμφισβήτητα οι μεγάλες πρόοδοι που έχουν επιτευχθεί τις τελευταίες δύο δεκαετίες στη θεραπεία διαφόρων τύπων καρκίνου, οφείλονται στη σταθερή αύξηση της γνώσης για την βιολογία της νόσου και στην ταυτόχρονη βελτίωση της θεραπευτικής στρατηγικής. Η έρευνα για τον καρκίνο παρουσιάζει καταπληκτική εξέλιξη, με αιχμή την ανοσοθεραπεία και την γονιδιωματικη. Η διαθεσιμότητα ασφαλέστερων και καλύτερων θεραπειών, μαζί με μια διευρυμένη έμφαση στην αξία της ποιότητας της θεραπείας των νεοπλασματικών νοσημάτων, έχουν συμβάλει στην αύξηση της επιβίωσης και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής για τους ασθενείς που ζουν με αυτή την ασθένεια. Για όλα αυτά που ακούγονται επαναστατικά απαιτείται αύξηση πόρων, που όμως για τη χώρα μας φαίνεται πως δεν υπάρχουν. Αυτό όμως που μπορεί να γίνει, αλλά απαιτεί αλλαγή νοοτροπίας είναι η άμβλυνση των διαχωριστικών γραμμών και η αύξηση της συνεργασίας μεταξύ όλων των επιστημόνων που ασχολούνται με την ογκολογία. Η συνεργασία αυτή έχει ήδη προχωρήσει αλλά επιδέχεται περαιτέρω βελτίωσης. Ωστόσο, αυτό δεν είναι αρκετό. Ο καρκίνος αποτελεί σύνθετο πρόβλημα υγείας που απαιτεί μια διεπιστημονική προσέγγιση. Αυτή η προσέγγιση περιλαμβάνει την προαγωγή της υγείας στην πρόληψη και τον έλεγχο, τη διάγνωση, τη θεραπεία, την αποκατάσταση και την παρηγορητική φροντίδα. Ταυτόχρονα, η αυξανόμενη ζήτηση για υπηρεσίες αντιμετώπισης του καρκίνου, οι αναταράξεις στο σύστημα παροχής φροντίδας των πασχόντων και η αυξανόμενη ανησυχία για το κόστος της περίθαλψης, δημιουργούν αβεβαιότητες σχετικά με την ικανότητα του συστήματος να συνεχίσει να παρέχει υψηλής ποιότητας φροντίδα για όλους τους ασθενείς με καρκίνο.

Απαραίτητος και καθοριστικός παράγοντας είναι η ικανότητα του υγειονομικού συστήματος της χώρας μας να φροντίσει για τον αυξανόμενο αριθμό των ανθρώπων που θα διαγνωστούν με καρκίνο, η οποία εξαρτάται άμεσα από το στελεχικό δυναμικό, το οποίο σήμερα είναι ανεπαρκές σε μέγεθος, ποικιλία και γεωγραφική κατανομή.

Η Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ) παρακολουθεί σε τακτική βάση το μέγεθος, τη διανομή και την ποικιλομορφία των δεδομένων για να προσδιοριστούν οι τάσεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την πρόσβαση στην περίθαλψη των ογκολογικών ασθενών. Με οδηγό την πλούσια βιβλιογραφία και τη διαθέσιμη γνώση από προγράμματα άλλων χωρών, μπορούν να εφαρμοσθούν τα τέσσερα βασικά συστατικά του ελέγχου του καρκίνου και στην Ελλάδα – πρόληψη, έγκαιρη ανίχνευση, διάγνωση-θεραπεία και παρηγορητική φροντίδα.

Η Πολιτεία οφείλει να παρέχει το ενοποιητικό πλαίσιο δράσης σε όλα τα επίπεδα, με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, μέσα από την προώθηση και την υποστήριξη της διαφάνειας και τη δυνατότητα της συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων αντιπροσώπων των ασθενών. Οι παρεμβάσεις πρέπει να ενσωματωθούν, όσο το δυνατόν περισσότερο, στο πλαίσιο των υφιστάμενων εθνικών πολιτικών υγείας, των στρατηγικών στον τομέα της υγείας και στα διατομεακά προγράμματα. Θα πρέπει να είναι αναπόσπαστο συστατικό τόσο του εθνικού  προγράμματος ελέγχου του καρκίνου καθώς και της στρατηγικής ελέγχου των χρόνιων νόσων.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΟΠΕ

  • Στο πλαίσιο των επαφών και συναντήσεων της ΕΟΠΕ με τις αρμόδιες αρχές (Υπουργείο Υγείας, ΕΟΦ, ΕΟΠΥΥ, ΚΕΣΥ), επιχειρεί παρεμβάσεις σε επίκαιρα θέματα όπως η μείωση της γραφειοκρατίας στη διαδικασία χορήγησης φαρμάκων υψηλού κόστους, η διευκόλυνση πρόσβασης σε καινοτόμες θεραπείες, καθώς και η ολοκληρωμένη ένταξη μοριακών τεχνικών και γενετικού ελέγχου στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση.
  • Παράλληλα επιδιώκει τη δημιουργία μητρώων ασθενών με νεοπλασματικά νοσήματα, με ιατρικό ηλεκτρονικό φάκελο ασθενούς και ηλεκτρονική κάρτα, με πλήρη ηλεκτρονικοποίηση του συστήματος, ώστε να είναι δυνατή η καλύτερη διαχείριση της νόσου, η ορθή χρήση των φαρμακευτικών σκευασμάτων και η δημιουργία ενός σύγχρονου πλαισίου πρόσβασης των ασθενών στις κλασσικές αλλά και τις καινοτόμες θεραπείες, με συνταγογράφηση των αντινεοπλασματικων φαρμάκων από ειδικευμένο Ογκολόγο Παθολόγο.
  • Συνεργάζεται με το ΚΕΕΛΠΝΟ και συμμετέχει στη δημιουργία και λειτουργία του Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών.
  • Αυξάνει συνεχώς τις ερευνητικές δραστηριότητες, με καταγραφικές μελέτες και μελέτες παρατήρησης, οι οποίες, εκτός του καθαρά επιστημονικού ενδιαφέροντος, έχουν πολλές φορές και κοινωνικό χαρακτήρα.
  • Διοργανώνει Πανελλήνια Ογκολογικά Συνέδρια, εκπαιδευτικά σεμινάρια και επικαιροποιεί συνεχές πρόγραμμα εκπαίδευσης των νέων ογκολόγων στην Ακαδημία Ογκολογίας.
  • Προσφέρει προγράμματα υποτροφιών εξωτερικού και υποστήριξης διατριβών στους νέους ογκολόγους.
  • Εκδίδει ιατρικό επιστημονικό περιοδικό στην Αγγλική γλώσσα (Forum of Clinical Oncology -FCO), και περιοδικό καταγραφής των νέων της ογκολογίας (Τα Νέα της Ογκολογίας). Και τα δύο περιοδικά προσφέρονται με ελεύθερη πρόσβαση μέσω του διαδικτύου.
  • Προβάλλει κοινωνικά μηνύματα για τον καρκίνο, με επιδίωξη την ενθάρρυνση των ασθενών και την καταπολέμηση της άγνοιας και του φόβου που συντηρούνται με την προκατάληψη και οδηγούν στην αδράνεια και την παραίτηση.
  • Παράλληλα φιλοδοξεί να ξεκινήσει συνεργασία με διεθνείς φορείς και οργανώσεις (πχ ASCO) για την εκπαίδευση στις κλινικές μελέτες (έναρξη το 2017) και εκπροσωπεί την Διεθνή Ένωση κατά του Καρκίνου (UICC) στην Ελλάδα, η οποία αντιπροσωπεύει 280 οργανώσεις σε 90 χώρες του κόσμου.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι στις δραστηριότητες των Ελλήνων Ογκολόγων περιλαμβάνονται οι δράσεις των νέων ογκολόγων (Ομάδα Νέων Ογκολόγων -ΟΝΕΟ) και των γυναικών ογκολογών (Γυναίκες στην Ογκολογία -W4O).

Η Ομάδα Νέων Ελλήνων Ογκολόγων (ΟΝΕΟ) / Hellenic Group of Young Oncologists (HeGYO) αποτελεί το βήμα των ειδικευόμενων ιατρών στην Παθολογική Ογκολογία αλλά και των νέων ειδικών Ογκολόγων Παθολόγων. Η ΟΝΕΟ φιλοδοξεί να λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος μεταξύ της νέας και της προηγούμενης γενιάς Ογκολόγων Παθολόγων και αριθμεί σήμερα 215 μέλη στην Ελλάδα και το εξωτερικό. (http://www.hesmo.gr/el/h-omada)

Βασικοί στόχοι της Ομάδας αποτελούν η εκπαίδευση και η ενημέρωση των νέων ογκολόγων, η προώθηση της έρευνάς στην ογκολογία αλλά και η συμβολή στη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας που παρέχονται στους ασθενείς με καρκίνο στην Ελλάδα. Ειδικότερα η ΟΝΕΟ, με τη συνεχή βοήθεια και στήριξη της ΕΟΠΕ,  διοργανώνει ενδιαφέρουσες και χρήσιμες εκπαιδευτικές εκδηλώσεις (ημερίδες, σεμινάρια και workshops), είναι υπεύθυνη για την οργάνωση και διεξαγωγή ερευνητικών πρωτοκόλλων και τέλος αναλαμβάνει σημαντικές δράσεις όπως η μετάφραση των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Παθολογικής Ογκολογίας (ESMO) για ογκολογικούς ασθενείς.

Οι γυναίκες Παθολόγοι Ογκολόγοι «W4O Hellas –Γυναίκες στην Ογκολογία» μαζί με τον Σύλλογο Κ.Ε.Φ.Ι. και με την πρόταση «Ελληνική Συμμαχία για τον Μεταστατικό Καρκίνο του Μαστού» πέτυχαν διεθνή διάκριση και βράβευση με σημαντική οικονομική ενίσχυση, το 2015, στο πλαίσιο του παγκόσμιου προγράμματος SPARC MBC Challenge (Seeding Progress and Resources for the Cancer Community: Metastatic Breast Cancer Challenge), που υλοποιήθηκε από την UICC και την Pfizer Inc, για την ενημέρωση, εκπαίδευση, υποστήριξη και ενίσχυση των ασθενών με μεταστατικό καρκίνο του μαστού. Επίσης, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου, την Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου 2016, από τις 18.00 έως τις 19.30 μ.μ., στο ξενοδοχείο Χίλτον στην Αθήνα, παίρνουν μέρος στην μεγάλη παγκόσμια εκστρατεία ‘Χέρια που Μιλούν” – “Mπορούμε, Mπορώ”. (www.w4ohellas.org,http://www.uicc.org/www.facebook.com/womeninoncology/,  https://www.facebook.com/uicc.org/

Υπάρχουν πολλά που μπορούν ακόμα να γίνουν για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπισή του καρκίνου. Σ´ αυτό τον αγώνα οι ογκολόγοι θέλουν μαζί τους ασθενείς και τις οικογένειες τους. Το κυριότερο είναι ο ασθενής να απευθυνθεί στον ειδικό γιατρό, τον Ογκολόγο Παθολόγο.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Newsletter

footer

Όροι Χρήσης

Κλινικές μελέτες ΕΟΠΕ

copyrights HTML