Log In
30/12/2016

To IBRANCE (Palbociclib) έλαβε έγκριση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη θεραπεία γυναικών με HR+/HER2- μεταστατικό καρκίνο του μαστού

barbounis-v-1

Δρ. Μπαρμπούνης Β. Διευθυντής Γ Ογκολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Metropolitan

Στις 10 Νοεμβρίου 2016 , η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το IBRANCE (Palbociclib) για τη θεραπεία γυναικών με HR+/HER2- τοπικά προχωρημένο ή μεταστατικό καρκίνο του μαστού. Η ακριβής εγκεκριμένη ένδειξη είναι:

“Το IBRANCE ενδείκνυται για τη θεραπεία του τοπικά προχωρημένου ή μεταστατικού καρκίνου του μαστού ο οποίος είναι θετικός στους ορμονικούς υποδοχείς (HR) και αρνητικός στον υποδοχέα τύπου 2 του ανθρώπινου επιδερμικού αυξητικού παράγοντα (HER2):

– σε συνδυασμό με αναστολέα της αρωματάσης,

– σε συνδυασμό με φουλβεστράντη σε γυναίκες που έχουν λάβει προηγούμενη ενδοκρινική θεραπεία

Σε προ- ή περιεμμηνοπαυσιακές γυναίκες η ενδοκρινική θεραπεία πρέπει να συνδυάζεται με (LHRH)”.

To IBRANCE (Palbociclib) είναι ένας από του στόματος χορηγούμενος αναστολέας των κυκλινοεξαρτώµενων κινασών 4 και 6, οι οποίες αποτελούν βασικούς ρυθμιστές του κυτταρικού κύκλου που ρυθμίζουν τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων και την εξέλιξη του όγκου.

Η έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή βασίζεται στην υποβολή των αποτελεσμάτων

  • της μελέτης φάσης II (PALOMA-1) σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με μεταστατικό καρκίνο του μαστού (ER+)/HER2- που δεν είχαν λάβει προηγούμενη συστηματική θεραπεία για την προχωρημένη νόσο τους,
  • της μελέτης φάσης III (PALOMA-2) στον ίδιο πληθυσμό, και
  • της μελέτης φάσης III (PALOMA-3) σε προ- και μετα-εμμηνοπαυσιακές γυναίκες με HR+/HER2- μεταστατικό καρκίνο του μαστού που είχαν παρουσιάσει πρόοδο νόσου κατά την προηγούμενη ενδοκρινική θεραπεία.

Και οι τρεις τυχαιοποιημένες μελέτες κατέδειξαν ότι η προσθήκη του IBRANCE, στην ορμονοθεραπεία, ως πρώτης η δεύτερης γραμμής θεραπεία παρέτεινε σε σημαντικό βαθμό την επιβίωση χωρίς εξέλιξη της νόσου (PFS) συγκριτικά με τη χορήγηση ορμονικής θεραπείας μόνο, σε γυναίκες με τη συγκεκριμένη μορφή προχωρημένου καρκίνου του μαστού όπως φαίνεται από τον παρακάτω πίνακα.

PALOMA-1 PALOMA-2 PALOMA-3
Φάση μελέτης ΙΙ ΙΙΙ ΙΙΙ
Ασθενείς HR+/HER2- 165

Μετεμμηνοπαυσιακές,                                  μη –προθεραπευμένες για μεταστατική νόσο

666

Μετεμμηνοπαυσιακές, μη –προθεραπευμένες

για μεταστατική νόσο

521

Προ-/ Μετεμμηνοπαυσιακές,

μετά από αποτυχία ορμονοθεραπείας

Σχεδιασμός

μελέτης

Palbociclib + Letrozole Letrozole + placebo Palbociclib + Letrozole Letrozole + placebo Palbociclib +

Fulvestrant

Fulvestrant  +

placebo

PFS(μήνες) 20,2 vs 10,2 24,8 vs 14,5 9,5 4,6
(HR=0,488) (HR=0,58) (HR=0,461)

Το IBRANCE, αποτελεί μια σημαντική πρόοδο στη θεραπευτική αντιμετώπιση των ασθενών με HR+/HER2- προχωρημένο ή μεταστατικό καρκίνο του μαστού. Σε μη προθεραπευμένες ασθενείς, το IBRANCE σε συνδυασμό με την λετροζόλη, αύξησε την διάμεση Ελεύθερη Επιδείνωσης Επιβίωση (PFS) σε  περισσότερο από δύο χρόνια (24,8 μήνες)  σε σύγκριση με τη λετροζόλη μόνη της (14,5 μήνες) , προσφέροντας ένα επιπλέον όφελος 10 μηνών. Είναι εντυπωσιακό ότι και στην δεύτερη γραμμή διπλασίασε το PFS συγκριτικά με την μονοθεραπεία με  φουλβεστράντη, αναστρέφοντας την ορμονική αντίσταση. Σημαντικό όφελος αναμένεται και στην ολική επιβίωση  αλλά ακόμα η PALOMA2 συνεχίζει να είναι τυφλή.

Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (≥20%) οποιουδήποτε βαθμού που αναφέρθηκαν από τις ασθενείς που έλαβαν Palbociclib και Letrozole (μελέτη PALOMA-2) έναντι εκείνων που έλαβαν Letrozole  και εικονικό φάρμακο περιλάμβαναν ουδετεροπενία (79,5% έναντι 6,3%), κόπωση (37,4% έναντι 27,5%), ναυτία (35,1% έναντι 26,1%), αρθραλγία (33,3% έναντι 33,8%) και αλωπεκία (32,9% έναντι 15,8%). Το ποσοστό εμπύρετης ουδετεροπενίας που αναφέρθηκε στη μελέτη ήταν μόλις 1,8% στο σκέλος του συνδυασμού Palbociclib-Letrozole, ενώ ιδιαίτερα χαμηλά ήταν και τα ποσοστά διακοπής της θεραπείας λόγω ανεπιθύμητων ενεργειών (9,7% στην ομάδα palbociclib-letrozole έναντι 5,9% στην ομάδα της letrozole).

Η ουδετεροπενία ως ανεπιθύμητη ενέργεια του IBRANCE είναι διαφορετική από αυτή που παρατηρείται με τη χημειοθεραπεία. Το IBRANCE με βάση το μηχανισμό δράσης του, καταστέλλει τα κύτταρα του μυελού των οστών (αφήνοντας άθικτα τα υπάρχοντα ουδετερόφιλα), προκαλώντας αναστολή του κυτταρικού κύκλου. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο ενώ η ουδετεροπενία εμφανίζεται σε υψηλό ποσοστό ασθενών που θεραπεύονται με IBRANCE,  αυτή πολύ σπάνια συνδέεται με εμπύρετη ουδετεροπενία (≤ 1,6%). Αξίζει να τονισθεί ότι η ουδετεροπενία με IBRANCE αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά με τροποποίηση της δόσης, χωρίς να χρειάζεται υποστήριξη με αυξητικό παράγοντα και χωρίς να μειώνεται η αποτελεσματικότητα του φαρμάκου. Το δοσολογικό σχήμα 3 weeks on /1 week off  των 125mg ημερησίως, από του στόματος χορήγησης του IBRANCE, παρέχει ένα διάλειμμα μιας εβδομάδας που επιτρέπει στα κύτταρα του μυελού των οστών να ανακάμψουν συνεχίζοντας να πολλαπλασιάζονται, ενώ η ανάπτυξη των καρκινικών κυττάρων παραμένει κατεσταλμένη από την ταυτόχρονη χορήγηση της ορμονοθεραπείας.

To IBRANCE αποτελεί τον πρώτο αναστολέα των κυκλινοεξαρτώµενων κινασών 4 και 6 (CDK 4/6) που έχει λάβει έγκριση στην Ευρώπη.  Είναι επίσης το πρώτο νέο φάρμακο που λαμβάνει έγκριση στην πρώτη γραμμή θεραπείας γυναικών που πάσχουν από ορμονοθετικό μεταστατικό καρκίνο του μαστού, εδώ και σχεδόν 10 έτη, βελτιώνοντας εντυπωσιακά την επιβίωση χωρίς εξέλιξη της νόσου (PFS) του ορμονοθετικού  προχωρημένου ή μεταστατικού καρκίνου του μαστού.   Το IBRANCE έχοντας έγκριση  από το FDA από τον Φεβρουάριο του 2015, υιοθετήθηκε άμεσα στις ΗΠΑ ως η 1ης γραμμής  θεραπεία,. και υπάρχει ήδη αθροισμένη εμπειρία για την αποτελεσματικότητα και την τοξικότητα του σε περισσότερες από 40.000 ασθενείς δικαιώνοντας τις προσδοκίες των ερευνητών και κλινικών γιατρών

References

Rocca A, Farolfi A, Bravaccini S, Schirone A, Amadori D. Palbociclib (pd 0332991): targeting the cell cycle machinery in breast cancer. Expert Opin Pharmacother. 2014;15(3):407-420.

Stewart B, Wild C. International Agency for Research on Cancer, World Health Organization. World Cancer Report, 2014.

O’Shaughnessy J. Extending survival with chemotherapy in metastatic breast cancer. Oncologist. 2005;10:20-29.

Dowsett M, et al. Early Breast Cancer Trialists’ Collaborative Group (EBCTCG). Aromatase inhibitors versus tamoxifen in early breast cancer: patient-level meta-analysis of the randomised trials. Lancet. 2015;386(10001):1341-1352.

American Cancer Society. Detailed Guide: Breast Cancer. http://www.cancer.org/acs/groups/cid/documents/webcontent/003090-pdf.pdf. Accessed September 2016.

 Cardoso F, et al. ESO-ESMO 2nd international consensus guidelines for advanced breast cancer (ABC2). The Breast 2014;23:489-502.

IBRANCE® (palbociclib) Prescribing Information. New York. NY: Pfizer Inc: 2015.

Finn RS, et al. PALOMA-2: Primary results from a phase III trial of palbociclib (P) with letrozole (L) compared with letrozole alone in postmenopausal women with ER+/HER2– advanced breast cancer (ABC). J Clin Oncol 34, 2016 (suppl; abstr 507)

Weinberg RA. pRb and Control of the Cell Cycle Clock. In: Weinberg RA, ed. The Biology of Cancer. 2nd ed. New York, NY: Garland Science; 2014:275-329.

Sotillo E, Grana X. Escape from Cellular Quiescence. In: Enders GH, ed. Cell Cycle Deregulation in Cancer. New York, NY: Humana Press; 2010:3-22.

 

Μπαρμπούνης Βασίλειος

Παθολόγος-Ογκολόγος

Διευθυντής Γ Ογκολογικής Kλινικής Nοσοκομειο “Metropolitan”

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Newsletter

footer

Όροι Χρήσης

Κλινικές μελέτες ΕΟΠΕ

copyrights HTML