Log In
16/04/2019

Ελληνική πλατφόρμα διαλόγου All.Can

Αναγνωρίζοντας ότι το μέγεθος των σημερινών προκλήσεων στην ογκολογική περίθαλψη και φροντίδα στη χώρα μας απαιτεί συνένωση δυνάμεων από διαφορετικούς χώρους, η ΕΛΛΟΚ κάλεσε τους εταίρους της ελληνικής ογκολογικής κοινότητας να συμπορευθούν στη δημιουργία της Ελληνικής πλατφόρμας διαλόγου All.Can. O κοινός στόχος είναι η εξάλειψη της αναποτελεσματικότητας στην ογκολογική περίθαλψη για τη βελτίωση των εκβάσεων των ασθενών, η ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών μεταξύ των εταίρων και με άλλα μέλη της διεθνούς οικογένειας της All.Can, η αναζήτηση βιώσιμων λύσεων χαμηλού κόστους, αλλά και η υποβολή προτάσεων πολιτικής στο Υπουργείο Υγείας και άλλους φορείς πολιτικών υγείας για μεσο-μακροπρόθεσμες παρεμβάσεις.

Διεθνώς, η πρωτοβουλία All.Can εστιάζει στην επίτευξη καλύτερων εκβάσεων για τους ασθενείς, σύμφωνα με όσα οι ίδιοι οι ασθενείς θεωρούν πλέον σημαντικά γι αυτούς, μέσα από τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων στον έλεγχο του καρκίνου και τη μείωση της σπατάλης.

Στη διεθνή πρωτοβουλία All.Can ενώνουν τις δυνάμεις τους οργανώσεις ασθενών, ερευνητικοί φορείς, φορείς λήψης αποφάσεων για τις πολιτικές υγείας, ιατρικές επιστημονικές εταιρίες, εταίροι χρηματοδότησης, ακαδημαϊκοί, κ.ά. Οι άξονες γύρω από τους οποίους αναπτύσσεται η δράση της είναι οι ακόλουθοι:

 • Βελτίωση της ογκολογικής περίθαλψης
 • Επικέντρωση των πόρων στις ανάγκες των ασθενών
 • Βιώσιμες λύσεις για μικρότερη σπατάλη
 • Μεγαλύτερη αποδοτικότητα
 • Καλύτερες εκβάσεις για τους ασθενείς

Με δεδομένο ότι οι στόχοι της πρωτοβουλίας All.Can βρίσκονται σε αρμονία και πλήρη σύμπλευση με το όραμα και την αποστολή της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου – ΕΛΛΟΚ, η δημιουργία της Ελληνικής πλατφόρμας διαλόγου All.Can αποτέλεσε για μας πρόκληση ιδιαίτερης σημασίας.

Η πρόταση της ΕΛΛΟΚ συνάντησε ευρεία αποδοχή τόσο από τους φορείς που εκπροσωπούν τους βασικούς πυλώνες της ογκολογίας (EAE, EEAO, EEΠΑ, ΕΕΧΟ, ΕΟΠΕ, ΕΣΝΕ/ΤΟΝ, ΟΝΕΟ), όσο και από άλλους εμπλεκόμενους στην ογκολογική περίθαλψη και φροντίδα (Ιατρούς, ερευνητές, επαγγελματίες υγείας, νοσηλευτές, φαρμακευτικές εταιρίες, ακαδημαϊκούς κ.ά.)

Η πρώτη παρουσίαση της διεθνούς πρωτοβουλίας All.Can έγινε στο πλαίσιο του 3ου ετήσιου συνεδρίου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου, που πραγματοποιήθηκε 1-3 Φεβρουαρίου 2019 στην Αθήνα. Ακολούθησε η πρώτη ενημερωτική συνάντηση των εκπροσώπων των επιστημονικών εταιριών με στόχο τη χαρτογράφηση των «ανεπαρκειών» και την αναζήτηση τρόπων συνεργασίας για τη βελτίωση της φροντίδας των ασθενών και τη μείωση της σπατάλης.

Ένα καθοριστικό βήμα ανάπτυξης της ελληνικής πλατφόρμας All.Can ήταν η πανελλαδική έρευνα All.Can που διεξήχθη σε άτομα με εμπειρία καρκίνου, από τον Δεκέμβριο ως τον Φεβρουάριο του 2019, τα αποτελέσματα της οποίας ανακοινώθηκαν στις 10 Απριλίου σε κοινή συνέντευξη τύπου με τις επιστημονικές εταιρίες και τους φορείς που συμμετέχουν στην ελληνική Αll.Can:

 • Την Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία – ΕΑΕ
 • Την Ελληνική Εταιρεία Ακτινοθεραπευτών Ογκολόγων – ΕΕΑΟ
 • Την Ελληνική Εταιρία Παθολογικής Ανατομικής – EEΠΑ
 • Την Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ογκολογίας – ΕΕΧΟ
 • Την Εταιρία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας – ΕΟΠΕ
 • Τον Εθνικό Σύνδεσμο Νοσηλευτών Ελλάδας /Τομέας Ογκολογικής Νοσηλευτικής – ΕΣΝΕ/ΤΟΝ  Την Ομάδα Νέων Ελλήνων Ογκολόγων – ΟΝΕΟ
 • Το Εργαστήριο Οικονομικών και Διοίκησης της Υγείας του Πανεπιστημίου Πειραιά
 • Το MBA Υγεία του Πανεπιστημίου Αθηνών

Η Ελληνική πλατφόρμα All.Can συσπειρώνει το σύνολο της ογκολογικής κοινότητας και ευελπιστεί να λειτουργήσει ως μοχλός αλλαγής για την ογκολογική περίθαλψη στην Ελλάδα.

Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας για τον καρκίνο δεν είναι απλά θέμα περικοπής ή αύξησης δαπανών, αλλά πολύ περισσότερο εύρεσης τρόπων για την αποδοτικότερη αξιοποίηση των υπαρχόντων πόρων με κριτήριο την επίτευξη των καλύτερων δυνατών εκβάσεων για τους ασθενείς. Για να υπάρξουν βιώσιμα αποτελέσματα βελτίωσης απαιτείται η λήψη δύσκολων αποφάσεων και η υλοποίησή τους με όρους μακροπρόθεσμων επενδύσεων, και όχι βραχυπρόθεσμων διορθωτικών κινήσεων πολιτικής.

Όμως πέρα από τις λύσεις μακροπρόθεσμης εμβέλειας που συνεπάγονται σχεδιασμό, στρατηγικές επιλογές,  μεγάλο κόστος. και ρυθμιστικές αποφάσεις, θεωρούμε εφικτό να υπάρξουν άμεσα μικρές, αλλά ουσιαστικές παρεμβάσεις στη φροντίδα για τον καρκίνο, βασιζόμενοι στην εμπειρία των εταίρων της ογκολογικής κοινότητας και την εμπειρία των ιδίων των ασθενών.

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου – ΕΛΛΟΚ είναι ιδιαίτερα περήφανη για τη συμπόρευση της Ελληνικής ογκολογικής κοινότητας στη πλατφόρμα All.Can.  Πιστεύουμε ότι η συνεργασία και η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ όλων των εμπλεκομένων, σε ένα ευρύ και διεθνές πλαίσιο όπως αυτό της πρωτοβουλίας All.Can, μπορούν να οδηγήσουν σε προτάσεις που παράγουν μικρές και μεγάλες «νίκες» κατά της αναποτελεσματικότητας και να μας κάνουν λίγο πιο αισιόδοξους για το μέλλον της ογκολογικής περίθαλψης στην Ελλάδα.

Από την Καίτη Αποστολίδου, Αντιπρόεδρο ΕCPC-European Cancer Patient Coalition, Πρόεδρο ΕΛΛΟΚ-Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Newsletter

footer

Όροι Χρήσης

Κλινικές μελέτες ΕΟΠΕ

copyrights HTML