Log In
29/11/2016

Δράση CanCon (Cancer Control Joint Action)

cancon-1Με αφορμή τη συνάντηση της δράσης CanCon στη Ρώμη στις 15 Σεπτεμβρίου 2016, σας παρουσιάζουμε τη δομή, τους στόχους και τα μέχρι τώρα αποτελέσματα τους στην αντιμετώπιση του καρκίνου, οδεύοντας προς την ολοκλήρωση του προγράμματος.

 

Τι είναι το CanCon?

Η δράση Cancon (Cancer Control Joint Action) ξεκίνησε στις 24 Φεβρουαρίου 2014 ενώνοντας τις δυνάμεις εμπειρογνωμόνων του καρκίνου από όλη την Ευρώπη και πέραν αυτής για να προωθήσουν τον έλεγχο του καρκίνου. Το CanCon είναι το αποτέλεσμα μιας πρωτοβουλία με στόχο τη μείωση της επιβάρυνσης του καρκίνου με την αύξηση των προτύπων φροντίδας, θεραπείας και την ποιότητα ζωής των ασθενών καθώς και τη υποστήριξη για τους επιζώντες.

cancon-4Κύριος στόχος του CanCon είναι να συνεισφέρει στην αντιμετώπιση του καρκίνου με ποικίλους τρόπους. Ένας από αυτούς τους τρόπους είναι η δημιουργία μιας οδηγίας ευρέως αποδεκτής, της «European Guide on Quality Improvement in Comprehensive Cancer Control». Η δράση συγχρηματοδοτείται από τις συμμετέχουσες οργανώσεις, ινστιτούτα, πανεπιστήμια και μονάδες υγειονομικής περίθαλψης καθώς και την Ευρωπαϊκή Ένωση. H συγκεκριμένη οδηγία απευθύνεται σε κυβερνήσεις, κοινοβούλια, φροντιστές υγείας, χρηματοδότες και επαγγελματίες υγείας σε κάθε επίπεδο. Υποστηρίζεται από διάφορα μέλη σε όλη την Ευρώπη και μέχρι τώρα έχουν οργανωθεί 2 συναντήσεις που αφορούν το σχεδιασμό της οδηγίας. Στις 15 Σεπτεμβρίου, διεξήχθη στην Ρώμη, τo τρίτο Stakeholder Forum το οποίο είναι και το τελευταίο πριν την ολοκληρωμένη παρουσίαση των αποτελεσμάτων και οδηγιών που θα δοθούν στην Μάλτα στις 14-15 Φεβρουαρίου του 2017 όπου και θα ολοκληρωθεί το Cancer Control Joint Action και θα τεθούν οι βάσεις για την επέκτασή του υπό διαφορετικό πρίσμα. Στην διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν αποτελέσματα από όλα τα Working Packages, έγιναν αναλύσεις αποτελεσμάτων για τους σπάνιους όγκους από την κα Annalisa Trama από το Instituto Tumori Milano και ακούστηκαν οι απόψεις από εκπροσώπους της European Commision, της  ECCO και της  OECI. Στόχος του Forum ήταν να ενημερωθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι για την πρόοδο, να ακουστούν οι απόψεις και τυχόν ενστάσεις και να υπάρξει εποικοδομιτικός διαλογος και κριτική

Ακολουθεί μια συνοπτική παρουσίαση των ενοτήτων εργασίας (ΕΕ) όπου διαπιστώνεται ο εξαιρετικός τρόπος οργάνωσης της δράσης καθώς και οι δικλείδες ασφαλείας που υπάρχουν  προκειμένου να περιοριστούν πιθανοί κίνδυνοι που μπορεί να προκύψουν λόγω διαφόρων αποκλίσεων. Αν και φαίνεται ότι είναι ένα δίκτυο από ΕΕ που η μία υποστηρίζει την άλλη, εντούτοις μια πιο προσεκτική ματιά οδηγεί στο συμπέρασμα ότι κάθε ΕΕ μπορεί να λειτουργήσει αυτόνομα μειώνοντας σε μεγάλο βαθμό την αποτυχία της δράσης. Σε κάθε ενότητα εργασίας υπάρχει ένας υπεύθυνος είτε φυσικό πρόσωπο είτε οργανισμός η δουλειά του οποίου όμως υποστηρίζεται και από εξωτερικούς συνεργάτες. Μεταξύ των ΕΕ παρατίθενται κάποια σχόλια/τοποθετήσεις όπως ακούστηκαν από σύνεδρους.

Παρουσίαση ενοτήτων εργασίας CanCon

cancon-photo-1ΕΕ1: Συντονισμός της δράσης: Υπεύθυνος της ΕΕ είναι ο κ. Tit Albreht με συντονιστικό ρόλο. Η ΕΕ περιλαμβάνει την οργάνωση 6μηνιαίων συναντήσεων της 15μελούς συντονιστικής επιτροπής, ετήσιες συναντήσεις (Stakeholder Forum)-3 στο σύνολο καθώς και συναντήσεις σχεδιασμού κοινής δράσης (Joint Action meetings) κάθε 9 μήνες.

ΕΕ2: Διάχυση αποτελεσμάτων: Υπεύθυνος της ΕΕ είναι ο οργανισμός Cancer Society of Finland. Στόχος της ΕΕ είναι να φέρει κοντά το κοινό, όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη, τα συμμετέχοντα δίκτυα και τους εξωτερικούς συνεργάτες. Στα πλαίσια αυτής της ΕΕ διάφορες συναντήσεις έχουν οργανωθεί στις Βρυξέλλες και στο Ελσίνκι.

ΕΕ3: Αξιολόγηση της δράσης: Υπεύθυνος της ΕΕ είναι ο οργανισμός «The Oncology Cluj-Napoca, IOCN» στη Ρουμανία. Στόχος της ΕΕ είναι η αξιολόγηση της δράσης και λειτουργεί ως δικλείδα ασφαλείας για την ομαλή ανάπτυξη και εξέλιξη του προγράμματος. Στην περίπτωση που παρατηρούνται αποκλίσεις/μη συμμορφώσεις από το πρόγραμμα επιλύονται με άμεση επέμβαση. Οι τρεις άξονες της κάθε ΕΕ που αξιολογούνται είναι: εισροή δεδομένων, διαδικασία και έκβαση.

ΕΕ4:  Συντονισμός της Οδηγίας: Υπεύθυνος της ΕΕ είναι ο οργανισμός «The Scientific Institute of Public Health» στο Βέλγιο. Στόχος της ΕΕ είναι η διαμόρφωση της τελικής μορφής της Οδηγίας «European Guide on Quality improvement in Comprehensive Cancer Control». Η Οδηγία θα πρέπει να είναι συναφής με τον ασθενή και να τον αναδεικνύει αλλά και να είναι σημαντικό εργαλείο για τις κυβερνήσεις και όσους «χαράζουν» σχετικές πολιτικές γραμμές.   Στην συγκεκριμένη ΕΕ περιγράφεται η μεθοδολογία για την προετοιμασία της Οδηγίας, το περιεχόμενο, η  ποιότητα και η συνάφεια μεταξύ των κεφαλαίων που θα ολοκληρώσουν το κείμενο της Οδηγίας. Για το σκοπό αυτό, μια ειδική επιτροπή έχει συσταθεί και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων μελών, τους συντονιστές των άλλων ΕΕ αλλά και εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

ΕΕ5: Πλατφόρμα κρατών-μελών: Υπεύθυνος της ΕΕ είναι το Υπουργείο Υγείας της Ιταλίας (The Ministry of Health, Italy). Στόχος της πλατφόρμας είναι να δίνεται ο απαραίτητος «κυβερνοχώρος» ώστε να μέλη να συζητούν, να μοιράζονται προκλήσεις και εμπειρίες στην καταπολέμηση του καρκίνου. Η διάχυση της γνώσης και της πληροφορίας μπορεί να βοηθήσει τα μέλη να ξεπεράσουν δυσκολίες που αφορούν τον έλεγχο του καρκίνου και την πρόληψη. Η πρόκληση για την καταπολέμηση του καρκίνου είναι ένα θέμα που δεν αφορά μόνο το κάθε κράτος ξεχωριστά αλλά όλη την Ευρώπη (και κατ’ επέκταση όλο τον κόσμο). Μέσω της πλατφόρμας, τα κράτη-μέλη έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν ιδέες, να συζητήσουν τρέχοντα θέματα μείζονος σημασίας, να διαπιστώσουν ομοιότητες στους τρόπους προσέγγισης διαφόρων προβλημάτων, να συζητήσουν δημόσια την χρησιμότητα της υπάρχουσας γνώσης, να αναγνωρίσουν τις προκλήσεις του μέλλοντος και τις δυνατότητες της έρευνας.

EE6: Ολοκληρωμένος έλεγχος του καρκίνου: Υπεύθυνος της ΕΕ6 είναι ο οργανισμός «The Tumour Institute of Tuscany» στην Ιταλία. Η συγκεκριμένη ΕΕ δίνει πληροφορίες στο κοινό για τα κοντινότερα σημεία που μπορούν να έχουν την καλύτερη και πιο ολοκληρωμένη θεραπευτική προσέγγιση, συμβάλλοντας στην καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών και στην αποσυμφόρηση των κέντρων. Στόχος της ΕΕ είναι η δημιουργία αντικαρκινικών κέντρων με ολοκληρωμένες υπηρεσίες προς τους ασθενείς με σκοπό να δημιουργηθεί ένα ευρύτερο δίκτυο κέντρων.

Ο κος Loupakis Fotis την δεύτερη ημέρα ανάφερε ότι το δίκτυο υπηρεσιών για τον καρκινοπαθή στην πρακτική δείχνει πως το επίκεντρο είναι ο χειρουργός και όχι το νεόπλασμα, ως θα έπρεπε επισήμανε.

Επίσης από τις οδηγίες του WP6 σχετικά με τα Comprehensive Cancer Control Networks-CCCN έχουν πραγματοποιηθεί με επιτυχία πιλοτικά προγράμματα στη Τσεχία και Μολδαβία

ΕΕ7: Κοινωνική φροντίδα για τον καρκινοπαθή: Υπεύθυνος της ΕΕ είναι ο οργανισμός «The National Institute of Public Health of the Republic of Slovenia» της Σλοβενίας. Στόχος της ΕΕ είναι να βελτιώσει τις υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας προς τους ασθενείς μέσω της έγκαιρης διάγνωσης, της αδιάλειπτης φροντίδας και της ψυχολογικής υποστήριξης. Ιδιαίτερη σημασία έχει για τους ασθενείς η κοινωνική αποδοχή και στήριξη αλλά και η ενημέρωση των πολιτών με έμφαση στις ομάδες υψηλού κινδύνου. Απαραίτητη είναι η ισχυρή συνεργασία σε διάφορα επίπεδα με νοσοκομεία και άλλα κέντρα.

Ο κος Philip Poortmans από την ECCO (European Cancer organization) αναφέρθηκε στον στόχο να υπάρχει συνέργεια σε διεπιστημονικό επίπεδο και ο στόχος για το 2020 θα είναι να έχει χαραχθεί η πολιτική που θα το αξιοποιεί και θα είναι η κοινή πρακτική για όλους τους επαγγελματίες υγείας η συνθήκη της ECCO και σε Ευρωπαϊκό αλλά και Εθνικό επίπεδο

canconphoto2ΕΕ8: Επιβίωση και Επανένταξη: Υπεύθυνος της ΕΕ είναι ο οργανισμός «The French National Cancer Institute» της Γαλλίας. Στόχος της ΕΕ είναι η ανάπτυξη συστάσεων για βελτίωση της ποιότητας της φροντίδας για επιβίωση και επανένταξη των ασθενών στην καθημερινότητα. Στο ευρωπαϊκό αυτό πλαίσιο θα περιλαμβάνονται εργαλεία και τρόποι βελτίωσης του σταδίου της αποθεραπείας των ασθενών και την ομαλής επαναδιοργάνωσης της ζωής τους.

Ο κος Tit Albreht ανάφερε ότι ο στόχος της ΕΕ8 θα έπρεπε να ξεκινάει με τη διάγνωση του καρκίνου και την θεραπεία του όπως και η παρηγορητική φροντίδα και όχι μετά την ολοκλήρωση των θεραπειών.

Η κα Annalisa Trama από το Instituto Tumori Milano η οποία έκανε συγκριτική μελέτη μεταξύ των χωρών παρατήρησε ότι σε ολόκληρη την Ευρώπη δεν υπάρχει πρόγραμμα επανένταξης και επανεσωμάτωσης των ασθενων στην κοινότητα το οποίο έχει επιπτώσεις στην οικονομία κάθε κράτους μέλους αλλά είναι και σημαντικής κοινωνικής σημασίας.

ΕΕ9: Επιλογή-Screening: Υπεύθυνος της ΕΕ9 είναι ο οργανισμός «The Cancer Society of Finland». Στόχος της ΕΕ είναι η δημιουργία ενός οδηγού που θα περιέχει αρχές για την καλή πρακτική του σχεδιασμού, της εκτέλεσης, της διαχείρισης και της αξιολόγησης του πληθυσμού που πραγματικά θα ωφελείται από μια θεραπεία ή υπηρεσία.

Εφαρμογή του προγράμματος από τα κράτη μέλη της ΕΕ:

canconphoto3Όλες οι προτάσεις θα δοθούν με σκοπό να υιοθετηθούν από τους κρατικούς φορείς και να ενσωματωθούν στην καθημερινή πρακτική. Η εφαρμογή των συστάσεων του CanCon στα κράτη μέλη της ΕΕ ​​θα είναι το επόμενο βήμα για μια επιτυχημένη κοινή δράση.

Τα αποτελέσματα του CanCon θα είναι διαθέσιμα προς όλους και θα είναι εύκολη η πρόσβαση στα ενδιαφερόμενα μέρη, είπε ο Δρ Karjalainen αναφερόμενος στον Ευρωπαϊκό Οδηγό για τη Βελτίωση της Ποιότητας στoν Ελέγχο του Καρκίνου o οποίος θα δημοσιευθεί στις αρχές του 2017. Επίσης αναφέρθηκε ότι χρειαζόμαστε εύκολη πρόσβαση στις συστάσεις του CanCon και, στη συνέχεια, την αναγνώριση και την υποστήριξη των συστάσεων αυτών από τις κυβερνήσεις. Σε γενικές γραμμές, χρειαζόμαστε έρευνα. Το CanCon είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα της πολιτικής δράσης βάσει αποδεικτικών στοιχείων, κατέληξε ο Δρ Karjalainen στο συμπέρασμα του συνεδρίου.

Ο κος Jozsep Lovey από την OECI (Organization of European Cancer Institutes) επικεντρώθηκε σε θέματα ποιότητας και πόσο απαραίτητο είναι να υπάρχει διαπίστευση πέρα από τις εργαστηριακές εξετάσεις, τις κλινικές και τα νοσοκομεία και στην διαδικασία που ακολουθείται έτσι ώστε η άριστη πρακτική να είναι η βάση για της υπηρεσίες στον χώρο της υγείας, για όλους. Στην Δανία υπάρχει ένα υποχρεωτικό Πρόγραμμα Ποιότητας για την βελτίωση της στο οποίο τα αποτελέσματα είναι μετρήσιμα.

Προοπτικές για την Ελλάδα

Τον συντονισμό της εκδήλωσης είχε το European Observatory on Health Systems and Policies και η κα Ειρήνη Γλινού ήταν μια εκ των δυο συντονιστών. Με την κα Γλινού συζητήθηκαν εκ νέου οι δυνατότητες συνεργασίας με την ΕΟΠΕ, οι οποίες κυρίως επικεντρώνονται στην αρθρογραφία από εμάς σε θέματα που θα θέλαμε να γνωρίζουν οι υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες, σε στατιστικά στοιχεία, στο ιατρικό δυναμικό και στην οικονομική κρίση και τις επιπτώσεις της στον χώρο της ογκολογίας, και σε δεύτερο χρόνο σε μελέτες που θα μπορούσε να συμπεριληφθεί η Ελλάδα.

Όσον αφορά τις δράσεις που θα μπορούσε να συμμετάσχει η ΕΟΠΕ, η κα Lipponen Satu από την Cancer Society της Φινλανδιας η οποία ηγείτο της ΕΕ2 πρότεινε να γραφτεί ένα άρθρο για να δημοσιευθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του CanCon αναφέροντας τι ισχύει για την Ελληνική κοινωνία σε σχέση με τα θέματα που συζητιούνται στις ΕΕ και πως θα ενσωματώσουμε τις οδηγίες ως κράτος Μέλος.

Ροέλα Κωνσταντινίδη, Εκτελεστική Διευθύντρια

Ζένια Σαριδάκη, Ογκολόγος-Παθολόγος, Ειδική Γραμματέας ΕΟΠΕ

Έφη Γιαννοπούλου, Υπεύθυνη Κλινικών Μελετών & Επιστημονικών Εκδόσεων

eope

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Newsletter

footer

Όροι Χρήσης

Κλινικές μελέτες ΕΟΠΕ

copyrights HTML